Toekomstkansen voor iedereen!

Joachim Bekkering

PvdA Westerkwartier denkt niet voor, maar mét kinderen en jongeren: we willen zoveel mogelijk van hun ideeën ondersteunen en faciliteren. We betrekken hen in een jeugdraad bij voor hen belangrijke zaken.

Alle kinderen en jongeren moet de kans worden geboden om hun talenten te ontplooien, daarom zet de PvdA Westerkwartier zich in voor opvang, onderwijs, sportvoorzieningen, kindzorg en een leven dat niet beheerst wordt door (materiële) zorgen.

We vinden dat we moeten blijven deelnemen aan het Jeugdsportfonds, zodat alle kinderen de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan verenigingssport.
We maken ons hard voor voldoende beschikbare stage- en leerplekken voor leerlingen, zodat zij de kans hebben om hun blikveld te verruimen en hun toekomstkansen te vergroten.