V.V. Grijpskerk krijgt toekomstbestendig nieuw club-kleedgebouw

Voetbalvereniging Grijpskerk krijgt een nieuw gebouw waar de kantine en kleedkamers in worden ondergebracht. Half augustus start de bouw en naar verwachting is het gebouw in mei 2022 klaar voor gebruik. Nieuwbouw voordeliger Uit een inspectie van het bestaande gebouw is gebleken dat het gebouw in slechte onderhoudsstaat is en bouwkundige gebreken en schades kent, die niet goed te herstellen zijn. Vervolgens is berekend dat nieuwbouw kostentechnisch voordeliger is dan het opknappen van het bestaande gebouw. Scoren met toekomstbestendig clubgebouw Wethouder Elly Pastoor: “Mede dankzij de zelfwerkzaamheid van de voetbalvereniging

Lees verder

Ondersteuning voor ondernemers Westerkwartier na COVID

Op donderdag 11 maart was de eerste informatieavond in het kader van Ondernemen na COVID….hoe dan? Een kleine 15 deelnemers ging in gesprek over de uitdagingen waar, vooral klein MKB, ondernemers voor staan en met welke ontwikkelingen zij te maken hebben en krijgen. Dit alles om de ondernemers in de regio succesvoller, weerbaarder en effectiever te maken en zo de economische veerkracht van het Westerkwartier te vergroten. Aanleiding voor dit initiatief is onderzoek dat uitwijst dat er weliswaar veel ondersteuning wordt aangeboden om MKB-ers te helpen zichzelf te versterken, en

Lees verder

Kinderdagverblijf Babbel

Op verzoek van de fractie zijn wij op donderdag 4 maart in gesprek gegaan met Laura Roffel. Laura Roffel is eigenaar en oprichter van kinderdagverblijf Babbel in De Wilp. Babbel heeft inmiddels 3 locaties in de Wilp en er werken 17 pedagogisch medewerkers. Veel kinderen tussen 0 en 12 jaar uit het dorp en de omliggende dorpen komen op de crèche of BSO van Babbel. Babbel vervult daarmee een belangrijke maatschappelijk functie voor het dorp en de omgeving. Als we met Laura in gesprek zijn horen we een maatschappelijk gedreven

Lees verder

Stimuleringsregeling voor versterking winkelcentra Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier komt met een stimuleringsregeling om de winkelcentra aantrekkelijker en compacter te maken. Hiermee wil de gemeente de aantrekkelijkheid van de winkelkernen vergroten. De regeling is van toepassing op de kernen Leek, Zuidhorn, Marum, Grootegast en Grijpskerk. Ondernemers en vastgoedeigenaren in de kernwinkelgebieden kunnen gebruik maken van subsidie voor gevelverbetering. Ook is subsidie mogelijk voor de planontwikkeling. Daarnaast is subsidie beschikbaar voor ondernemers uit de retailsector om hun bedrijf te verplaatsen naar het kernwinkelgebied. Doel hiervan is om leegstand in de winkelcentra te beperken en om de centra

Lees verder

Jongeren in Westerkwartier hebben het zwaar, maar zetten goed door!

Hoe beleven jongeren de ‘coronasamenleving’? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat vier leerlingen van RSG de Borgen uitvoerden, in samenwerking met de gemeente Westerkwartier. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de eerste lockdownperiode. De leerlingen van de Lindenborg presenteerden hun adviesrapport begin februari aan wethouder Elly Pastoor (jeugd), burgemeester Ard van der Tuuk en de betrokken medewerkers van de gemeente. Zoeken naar mogelijkhedenUit dit eindrapport blijkt dat jongeren over het algemeen begrip hebben voor de maatregelen en dat er vanuit deze groep veel steun voor is. Tegelijk vinden

Lees verder

Digitaal bezoek RSG de Borgen

Donderdag 11 februari heeft de fractie van PVDA Westerkwartier RSG de Borgen uitgenodigd in de fractie.  Bestuurder Margriet van Zonneveld en directeuren Juul Boekholt en Gert van Dijken hebben ons bijgepraat over onderwijs en Corona. Waar lopen ze nu tegenaan? Wat gaat goed en wat geeft zorgen? We hebben allemaal gehoord dat er zorgen zijn om de jeugd, het geeft meer beeld en gevoelsleven je de verhalen daarachter hoort. Belangrijke punten die genoemd zijn: – we zien grote groepen leerlingen niet; – het echte contact mist; – het perspectief is

Lees verder

Het Noorden kleurt rood

Hogeland/Westerkwartier – PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer bracht afgelopen vrijdag een online werkbezoek aan de PvdA wethouders Mariëtte de Visser (Hogeland) en Elly Pastoor (Westerkwartier). Tijdens dit werkbezoek brachten beide wethouders het Tweede Kamerlid op de hoogte van hun zorgen over de financiële situatie van de meeste Groninger gemeenten naar aanleiding van de herverdeling van het gemeentefonds. Samen met de grote tekorten in het sociale domein die veel gemeenten al hebben komen de Noordelijke gemeenten onevenredig in het ‘rood’ te staan. Dat is niet de eerlijke toekomst die de PvdA

Lees verder

Brandbrief jeugd door 150 wethouders ondertekend

150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft op de jeugd. Ook wethouders Bert Nederveen (Welzijn) en Elly Pastoor (Jeugd en Gezondheid) ondertekenden de brief. Elly Pastoor: “We moeten met zijn allen alles uit de kast halen, zodat onze jongeren zo min mogelijk schade overhouden aan deze periode. We komen gezamenlijk landelijk in actie om lokaal invulling te kunnen geven aan een oplossing voor de problemen.” De wethouders doen de oproep

Lees verder

De PvdA is heel enthousiast over het project zonnecarport in Zuidhorn.

Naast dat de herinrichting van de carpoolplek achter het gemeentehuis nu ook een toekomstbestendige invulling krijgt, zijn we juist ook verheugd dat 1 van de uitgangspunten van het bestuursakkoord: een bredere groep inwoners betrekken bij de energietransitie, wordt mee genomen. Voor de PvdA is het belangrijk, dat inwoners met een smallere beurs, ook toegang krijgen tot de energietransitie. Met name investeren is voor veel mensen uit deze doelgroep lastig, niet alleen vanwege de beschikbaarheid van geld, maar ook vanwege de voorwaarden die gesteld worden aan duurzaamheidsregelingen. En op deze manier

Lees verder

Gezinsverzorgende gaat gezinnen helpen in het Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier start in samenwerking met Cosis met de inzet van de gezinsverzorgende voor gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken. De gezinsverzorgende helpt de gezinnen in het dagelijks ritme en de opvoeding. Het gaat om een pilotproject van twee jaar. Het doel van deze pilot is proberen de eigen kracht van het gezin zoveel mogelijk te versterken. Dit doen we door snelle en laagdrempelige gezinshulp op maat in te zetten, waarbij de hulpvraag van het gezin centraal staat. Een spin in het gezinsweb dus. Dat begint met praktische werkzaamheden op

Lees verder