Betaalbaar wonen voor iedereen!

Hans Koenders

Minder dan twintig procent van de huizen in het Westerkwartier zijn sociale huurwoningen. We hebben een groot te kort aan betaalbare huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Of voor ouderen, jongeren en mensen met een handicap. Ook mensen met een middeninkomen kunnen vaak nergens meer terecht.
Voor ons is het code rood: we willen meer betaalbare huur- en koopwoningen. De dorpen gaan bij ons niet op slot. Wij zijn voor flexibel bouwen en voor het combineren van wonen en zorg en particuliere initiatieven.