De gemeente is er voor iedereen!

Henrica Bergsma

De PvdA wil dat de gemeente Westerkwartier voor elk dorp een eigen contactambtenaar en wethouder heeft die als aanspreekpunt fungeert.

Wij stellen dorpsbudgetten beschikbaar, het is aan de dorpen hoe hiermee om te gaan. Wij leggen de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de dorpen, zodat iedereen kan meebesturen. We steunen dorpscoöperaties waarbij de bewoners zich kenmerken door sociale verantwoordelijkheid, saamhorigheid en respect voor elkaar.

De gemeente maakt mogelijk, de dorpen zijn aan zet.