Duurzame energie betaalbaar voor iedereen!

Mark Veenstra

De PvdA ziet met vertrouwen de overgang naar meer duurzame energie tegemoet. Maar duurzaam moet niet te duur zijn. Iedereen, ook mensen met een kleinere beurs, moet in staat zijn te verduurzamen.
Een eerlijke verdeling van kosten en baten op het gebied van duurzaamheid heeft onze volle aandacht. En dat geldt ook voor het evenwicht tussen het creëren van windmolen- en zonneparken en het behoud van ons mooie landschap. Afwegen van voor- en nadelen, kosten en baten in het gebied. Duurzaamheid, maar dan vooral samen.