Een goed bestaan voor iedereen!

Rianne Vos

Een goed bestaan voor iedereen!

Wij willen een sociale samenleving waarin iedereen mee kan doen. Wij zetten ons in voor gelijke kansen, voldoende werkgelegenheid, eerlijke lonen, goede zorg en betaalbaar wonen. Ook in het Westerkwartier komt nog altijd armoede voor.

Voedselbanken voor mensen met te lage inkomens zijn nog steeds nodig. Daarom pleit de Partij van de Arbeid voor solidair armoedebeleid waarbij we specifiek aandacht vragen voor kinderen die opgroeien in armoede.