Een schitterend landschap voor iedereen!

Isolde den Haring 

Ons landschap, variërend van de coulissen in het zuiden tot oud en weids in het Noorden, ligt ons na aan het hart. Mooie plekken moeten beschermd worden en als we de kans krijgen, verbinden we de diverse gebieden. Initiatieven daarvoor kunnen op onze steun rekenen.

Als PvdA kiezen we voor een landschap en natuurbeheer met zoveel mogelijk kansen voor boeren, ondernemers, recreatie en de bewoners, maar wel met behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden. We gaan de komende omgevingsvisie gebruiken om dit -samen met de inwoners- goed aan te pakken.