Fractie

Raadslid Fractievoorzitter

Rianne Vos

mail: rianne.vos@raad.westerkwartier.nl

telefoon: 06 10331119

Portefeuille: Wettelijke taken, Algemene Beleidscoördinatie, Veiligheid/Privacy, Dienstverlening & Burgerzaken, ICT, Internationaal, Plattelandsbeleid & Landbouw, Onderwijs, Sport, Omgevingsvisie, Energietransitie, Voedsel, Innovatie, Vreemdelingenzaken.

Raadslid

Mark Veenstra

mail: mark.veenstra@raad.westerkwartier.nl

telefoon: 06 29290021

Portefeuille: Algemene beleidscoördinatie, ICT, Financiën, Grondbeleid, Economische Zaken, Recreatie & Toerisme, Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, innovatie, Gemeentelijke eigendommen, Kunst & Cultuur.

Raadslid

Sandra de Wit

mail: sandra.dewit@raad.westerkwartier.nl

telefoon: 06 51061327

Portefeuille: Financiën, Sociaal Domein, Onderwijs, Sport, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Verkeer & Vervoer.

Raadslid

Hans Koenders

mail: hans.koenders@raad.westerkwartier.nl

telefoon: 06 24817674

Portefeuille: Communicatie & Participatie, Plattelandsbeleid & Landbouw, Werk & Inkomen, Sociaal Domein, Omgevingsvisie, Duurzaamheid, Gaswinning & aardbevingen, Milieu.