Fractie assistenten

Fractie Assistent

Anne van der Laan

Anne.vanderLaan@raad.westerkwartier.nl

0651834997

Portefeuille:

Werk en inkomen

Sociaal Domein- WMO en Welzijn

Volkshuisvesting

Duurzaamheid

Innovatie

Fractie Assistent

Joachim Bekkering

joachim.bekering@raad.westerkwartier.nl

06-39313713

Portefeuille:

ICT

Werk en inkomen

Sociaal Domein- Jeugd en Gezondheid

Onderwijs

Recreatie en toerisme

Ruimtelijke ordening

Verkeer en vervoer

Omgevingsvisie

Kunst en cultuur

Vreemdelingenzaken

Fractie Assistent

Henrica Bergsma

henrica.bergsma@raad.westerkwartier.nl

0612094974

Portefeuille:

Wettelijke taken

Algemene beleidscoordinatie- P&O

VEILIGHEID- Privacy

Dienstverlening – Burgerzaken

Communicatie en participatie

Financien inclusief belastingen

Grondbeleid

Sociaal Domein- Jeugd en gezondheid

Economische zaken- inclusief arbeidsmarkt

Onderwijs

Sport

Beheer openbare ruimte

Innovatie