Goed onderwijs voor iedereen

André Hatzman

Onderwijs is investeren in mensen. Onderwijs is de poort naar een betere toekomst voor kinderen. Daarom is goed onderwijs voor de PvdA van het allerhoogste belang. Goed onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Goed onderwijs moet in goede gebouwen plaatsvinden. De gemeente moet daar haar verantwoordelijkheid in nemen en los van landelijke normen maatwerk bieden.

Basisscholen hebben een buurtfunctie en zijn van belang voor de leefbaarheid van een dorp. Zo lang mogelijk moeten we kleine scholen behouden. We streven naar kindcentra: school, kinderopvang en CJG bij elkaar.