Ook het landschap is voor ons van groot belang!

In navolging van het landelijke jaarthema “Ode aan het Landschap” van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen brengt de Werkgroep Regiomarketing van de Gebiedsraad Middag-Humsterland samen met de gemeente Westerkwartier een ode aan het Nationale Landschap Middag-Humsterland. Het themajaar “Ode aan het Landschap 2021” is bedoeld om het Nederlandse landschap onder de aandacht te brengen in al zijn facetten: niet alleen het landschap zelf, maar ook de cultuurhistorie, de historische verhalen, de invloed van de mens op de natuur, de kunstzinnige verbeelding van het landschap, de kwetsbaarheid ervan, enz.

Lees verder

Ook wij houden ons bezig met het milieu

PvdA Westerkwartier op bezoek bij Smilease. Een bezoek dat al lang in het vat zat maar dat door Corona uitgesteld was. Bj Smilease in Leek is het niet alleen auto’s kijken maar in dit geval hebben we ons laten voorlichten over de energie beperkende maatregelen die bij het ontwerpen van dit gebouw getroffen zijn. Het gebouw aan de A7 is meer dan energie neutraal waardoor de CO2 uitstoot fors beperkt wordt Aardwarmte, zonne-energie en techniek zijn zo ingezet dat het resultaat optimaal is. Jammer is de beperking die door de

Lees verder

onderwijs, de poort naar een betere toekomst

Wethouder Pastoor bezoekt succesvol onderwijs Route Rubicon Donderdag 15 april bezocht wethouder Elly Pastoor Route Rubicon op landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek. Samen met het Noorderpoort is Route Rubicon opgezet in de gemeente. Deze manier van onderwijs geeft jongeren op een andere manier de kans om alsnog een MBO 2 diploma te halen. Elly Pastoor is heel blij met Route Rubicon in de gemeente Westerkwartier: “Dit opleidingstraject is in het leven geroepen voor jongeren bij wie, om allerlei redenen, de schoolse omgeving niet goed past. Met het volgen van Route Rubicon

Lees verder

Kijk en luister mee in de vooruitkijkspiegel maandag 19 april a.s.

Als je afval geld oplevert -zicht op een kringloopsamenleving Maandagavond 19 april 2021, 19.30 uur via https://www.westerkwartier.nl Gemeenteraad Westerkwartier over de mogelijkheden van kringloop We stoppen het probleem graag letterlijk en figuurlijk weg. Onze manier van leven van gebruik en maken van dingen levert veel afval en vervuiling op. En daar moeten we wat mee, anders verstikken we ons milieu en landschap. Bovendien jagen we de klimaatverandering aan. Intussen gebeurt er wel een en ander in Westerkwartier. We scheiden ons afval. Er wordt gewerkt aan duurzaamheid in de bouw en

Lees verder

Een goede gezondheid van groot belang

Gezondheid is 1 van de belangrijke speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Met het onderstaande programma kan er voorkomen worden dat er aandacht besteed wordt aan b.v. overgewicht. Gemeente Westerkwartier maakt pilot met innovatieve Fitgaaf!-app mogelijk! Hoe kunnen we kinderen en hun ouders op innovatieve wijze stimuleren om gezonder te leven en meer te bewegen? Deze vraag bracht de Groninger zzp-er Tom Steffens op het innovatieve idee van een Fitgaaf!-app. De gemeente Westerkwartier is enthousiast over het innovatieve idee en stelt een innovatiesubsidie beschikbaar om een pilot met de app in het

Lees verder

Tonk aanvraag

Ook zetten wij ons als PvdA fractie in voor ondersteuning met betrekking tot wonen. Vandaar dat onderstaande schrifelijke vraag aan het colege gesteld is. Schriftelijke vragen met betrekking tot aanvragen TONK-steun gemeente Westerkwartier Inleiding:Recent hebben wij kunnen lezen dat de nieuwe steunregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) veel minder wordt gebruikt dan aanvankelijk verwacht. De regeling kan sinds vorige maand worden aangevraagd, vanuit het kabinet is een bedrag van 260 miljoen euro beschikbaar gesteld. De TONK is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet goed kunnen

Lees verder

Hoe is het geregeld voor de bijstandsontvangers in het Westerkwartier?

Als PvdA Westerkwartier hebben wij onderstaande vraag gesteld. Onderwerp: Schriftelijke vragen met betrekking tot bijstandsontvangers. Inleiding: Recent hebben wij kunnen lezen dat er mogelijk door ruim 200 gemeenten bij bijstandsontvangers met schulden beslag is gelegd op meer geld dan wettelijk mag. Dat zou blijken uit een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Beroepsorganisaties van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) (in handen van de NOS).  Onze fractie heeft naar aanleiding van deze berichten de onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld: Vragen: Is in beeld of binnen de gemeente

Lees verder

Het Digitale Energie Café Afgelopen donderdag had de PvdA fractie de heer Evert Blansjaar op visite. Allereerst om ons ook even bij te praten over de Regionale Energie Strategie en de stand van zaken. Het sloot natuurlijk mooi aan bij de bijeenkomst die we eerder deze week hadden vanuit de provincie over de RES, maar nu konden we mooi even de diepte ingaan. Ook omdat de heer Blansjaar sinds twee jaar bij de Groninger Energie Koepel (GREK) werkt, en betrokken is bij twee lokale energiecoöperaties in het Westerkwartier, willen we

Lees verder

Gemeente Westerkwartier biedt klussen actief aan bij lokale ondernemers

  Jaarlijks besteed de gemeente Westerkwartier een groot gedeelte van haar taken voor werkzaamheden, leveringen en diensten uit aan de markt. Er staat een overzicht van de beoogde inkooptrajecten op www.westerkwartier.nl/ondernemen. Lokale ondernemers kunnen op deze manier kennisnemen van inkooptrajecten waar ze op kunnen inschrijven. Samenwerking raadsleden, lokale ondernemers en gemeente WesterkwartierVoor lokale ondernemers is het belangrijk dat zij aan de gemeente kenbaar kunnen maken dat zij belangstelling hebben deel te nemen aan inkooptrajecten van de gemeente. De fractie VVD Westerkwartier en de fractie Sterk Westerkwartier hebben een motie ingediend

Lees verder

Westerkwartier heeft een menukaart vol jongerenactiviteiten

Sociaal werk De Schans biedt jongeren in het Westerkwartier de komende tijd nog meer activiteiten aan dan dat zij normaal doen in de vorm van een online menukaart op www.sociaalwerkdeschans.nl/agenda/ Het aanbod bestaat uit een combinatie van digitale en fysieke activiteiten. De activiteiten sluiten aan op waar jongeren vertellen behoefte aan te hebben. De komende maanden wordt regelmatig bekend gemaakt wat er de volgende weken ‘op het menu’ staat. Op deze manier kunnen de activiteiten altijd aangepast worden op de maatregelen die dan gelden. Hiermee biedt de gemeente de jongeren

Lees verder