De dag die je wist dat zou komen…

Maart 2017 – Vorige week woensdag leed onze partij een historische nederlaag bij de Tweede Kamerverkiezingen. De nederlaag kwam niet onverwacht, maar was wel groter en genadelozer dan waar we rekening mee hadden gehouden. De PvdA is electoraal afgerekend voor haar keuze tot regeringsdeelname in 2012.

Lees verder

WIJ ZIJN (OOK) NEDERLAND !

Enige weken geleden stond in de Volkskrant een opmerkelijke advertentie met een oproep aan “Beste Nederlanders”. Een groep van zo’n dertig ondertekenaars deed daarmee een beroep op alle Nederlanders om niet langer stil te zitten en zich te laten horen in verband met het beschermen van vrijheid, de verzorgingsstaat en de rechtstaat. 

Lees verder

Verkiezingen – PvdA Kamerleden Tjeerd van Dekken en Henk Nijboer in gesprek met Max van den Berg

Op 2 maart gaat oud commissaris van de Koningin, Max van den Berg, in gesprek met twee PvdA Kamerleden uit het Noorden. Tjeerd van Dekken is sinds 2010 lid van de Tweede Kamer, Henk Nieboer werd vier jaar geleden lid van de PvdA fractie in de Kamer. Thema’s zijn zorg, werk, krimp in het Noorden en leefbaarheid. Wat kan de kiezer verwachten van de PvdA? De verkiezingsbijeenkomst vindt plaats in de Postwagen, Hoofdstraat 53, Tolbert. De zaal is open om 19.30 uur; om 20.00 uur begint het gesprek. Voor meer

Lees verder

Veiliger in Visvliet met preventie-app

Zuidhorn – Het aantal buurten in Nederland dat aan buurtpreventie via Whatsapp doet, is het afgelopen jaar explosief gestegen. Inmiddels zijn er meer dan tweeduizend groepen actief. Zo’n groep is sinds kort ook in Visvliet actief. De PvdA juicht het initiatief toe, aldus Mark Veenstra, fractievoorzitter van de PvdA fractie in Zuidhorn.

Lees verder

Leek – Ben Plandsoen

Ben Plandsoen heeft de onderstaande portefeuille: Jeugdondersteuning en jeugdzorg Onderwijs inclusief: volwasseneneducatie bibliotheekwerk Maatschappelijke ondersteuning en zorg ondersteuning vrijwilligers mantelzorgers gezondheidszorg Ouderenondersteuning en ouderenzorg Gehandicaptenbeleid Volkshuisvesting Regiovisie Groningen – Assen samenwerking Leek – Roden openbaar vervoer (HOV) wonen 2e loco-burgemeester ———————- Ben Plandsoen is nu ruim vijftien jaar PvdA wethouder in de gemeente Leek, op dit moment is hij onder meer verantwoordelijk voor onderwijs en jeugd. Aan Joachim Bekkering doet hij uit de doeken hoe het er voor staat op dit terrein.  

Lees verder

Marum – Jan Vos

Jan Vos heeft de onderstaande portefeuille: Werk en Inkomen ISD WWB bijzondere bijstand activiteitenfonds Novatec (WSW) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Integrale gebiedsontwikkeling Milieu en afvalinzameling Openbare Werken inclusief begraafplaatsen openbaar groen Verkeer en vervoer Centrumontwikkeling Marum   ————————– ‘De burger beslist’ – in gesprek met wethouder Jan Vos van Marum (9 maart 2017, verschenen in Ons Rode Hart, afdelingsblad PvdA Westerkwartier) Een van de dingen die in Marum goed lopen, aldus wethouder Jan Vos, is de gemeenteparticipatie. Daar heeft Jan, sinds 2008 wethouder in Marum, desgevraagd een paar mooie voorbeelden

Lees verder

Grootegast – Elly Pastoor

Elly Pastoor heeft de onderstaande portefeuille: sociale zake participatiewet en arbeidsmarktbeleid economische zaken sport armoedebeleid dorpenbeleid DB-lid Novatec AB-lid Novatec projectverantwoordelijk voor dorpenbeleid ontwikkeling gebied De Leegens MFA Grootegast derde loco-burgemeester ————— Aanjagen en opschudden – de rol van wethouder Elly Pastoor (verschenen in Ons Rode Hart, afdelingsblad van de PvdA Westerkwartier, voorjaar 2017) Intro In februari 2016, nu een jaar geleden trad ze aan in de gemeente Grootegast, Elly Pastoor. Ze werkte eerder twee en een half jaar als wethouder in de gemeente Groningen. In Grootegast kreeg ze een

Lees verder