4. Joachim Bekkering

PvdA. Thuis in het Westerkwartier.

Gekoppeld aan het kernpunt: Goed werk voor iedereen

Ik ben Joachim Bekkering, 24 jaar, en al bijna mijn hele leven woon ik met mijn familie in Niekerk in het Westerkwartier. Onze gemeente voelt dan ook als mijn thuis. Dat zou voor iedereen moeten gelden. Het is belangrijk dat iedereen fijn kan wonen, werken en recreëren in het Westerkwartier en dat iedereen zich gezien, gehoord en gerespecteerd voelt. Met elkaar vormen wij een gemeenschap waar we naar elkaar omkijken en elkaar helpen als dat nodig is.

Als rechtenstudent leer ik veel over de theorie van het maken van beleid, als raadslid zie en ervaar ik wat de beslissingen die wij als raad nemen in de praktijk betekenen voor inwoners van het Westerkwartier. De gemeenteraad neemt veel beslissingen die van invloed zijn op de toekomst van jongeren. Als raadsleden nemen we bijvoorbeeld beslissingen over de toegankelijkheid van cultuur- en sportvoorzieningen, de beschikbaarheid van voldoende betaalbare en duurzame woningen en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ik ben er trots op dat we afgelopen jaren als PvdA Westerkwartier ervoor hebben kunnen zorgen dat minder kinderen opgroeien in armoede, dat cultuur en sport breder toegankelijk zijn, dat we modern onderwijs in onze gemeente hebben en in een warm, én duurzaam huis kunnen wonen. Thema’s die voor mijn generatie belangrijk zijn en waar ik mij ook de komende jaren als raadslid samen met jongeren in onze gemeente voor wil blijven inzetten. Samen zetten we de schouders eronder om het Westerkwartier voor iedereen een fijn thuis te laten zijn!