start bouw integraal Kindcentrum

Als PvdA streven wij naar kindcentra, waarbij een optimale samenwerking is tussen school en kinderdagverblijf. Maar natuurlijk ook de samenwerking met zorg als ondersteuning Jeurd en Gezin zijn van groot belang. Zo prachtig dus ook dat maandag de volgende stap gezet wordt om een aantal van deze voor onze partij zo belangrijke krachten te bundelen en waarbij de eerste paal nieuwbouw Integraal Kindcentrum in Marum geslagen wordt. Op maandag 30 augustus 2021 om 11.00 uur is de officiële start van de bouw van het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) op het

Lees verder

Avontuurlijke Verhalen Westerkwartier: Lekker strunen met de kiender.

Omdat het belangrijk is om in beweging te zijn, te ontwikkelen en het avontuur op te zoeken, kun je ook in onze eigen gemeente optimaal genieten. “Mama, papa? Wat gaan we nu doen?” Je hebt het antwoord snel gevonden op jouw mobiel met de gratis kaart ‘Avontuurlijke Verhalen Westerkwartier’ van de gemeente Westerkwartier. Van lekker spelen op een natuurlijke speelplaats tot aan een interessant bezoek aan een museum, je vindt het allemaal op deze kaart. Hoe werkt het precies? Het enige dat je hoeft te doen is de app  Spacetime

Lees verder

Verbouw van leegstaande kerk tot dorpshuis

Na jaren voorbereiding en met een sluitende begroting is men in Doezum begonnen met de verbouw van de leegstaande kerk tot dorpshuis. Nu het eindresultaat steeds meer vorm begint te krijgen volgen de tegenslagen zich snel op met als gevolg een fors financieel tekort. Als er niets gebeurt zullen eisen m.b.t. veiligheid, verduurzaming, bouwvoorschriften en stijgende bouwkosten flink roet in het eten gooien.Om die reden heeft het bestuur van het dorpshuis een brandbrief naar de gemeente gestuurd. Mark Veenstra en Hans Koenders hebben algelopen week een bezoek gebracht aan het

Lees verder

Perspectiefnota 7 juli 2021

Mark VeenstraHans KoendersJoachim BekkeringHenrica BergsmaAnne van der LaanSandra de Wit Afgelopen jaar schreef het college in de inleiding van de perspectieven nota: “Door de groteonzekerheden als gevolg van de Coronacrisis, de stijgende uitgaven in het sociaal domeinen schommelingen in de rijksuitkering schetsen wij een drietal scenario’s.” Dit jaar wordt datopnieuw gedaan, maar wel in de wetenschap dat er wat meer zekerheid is dan vorig jaar. Endat is zeker fijn.Nu een jaar later zien we dat het Rijk, tenminste voor jeugd, besloten heeft om substantiëleextra middelen toe te kennen voor 2021

Lees verder

Visie op recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme vormen zoals het college terecht aangeeft een belangrijke economische pijler voor het Westerkwartier. De fractie van de PvdA is dan ook blij dat we vandaag spreken over de visie recreatie en toerisme. Allereerst ook de complimenten voor het werk dat er met het ontwikkeling van deze is gemoeid, veel mensen zijn hier bij betrokken geweest. Voor onze fractie is het belangrijk dat recreatie en toerisme toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen en iedereen ervan kan profiteren. Recreatie en toerisme dragen in brede zin bij aan de welvaart

Lees verder

Pluim!

Vorige week heeft Henrica Bergsma, fractieassistent van de PvdA een mooie bos rozen overhandigd aan Simone Snijder in Marum. Simone is sportinstructeur en probeert al enkele jaren een trimbaan gerealiseerd te krijgen. Toen de sportscholen dicht moesten heeft ze een alternatieve trimbaan gerealiseerd door langs een bekende wandelroute kaartjes te plaatsen met oefeningen erop en natuurlijkmet een korte toelichting. Toen de tweede corona crisis begon heeft ze dit weer opgepakt en is dit initiatief ook door anderen opgepakt met als resultaat, trimbanen in Marum, het Coendersbos, in Nienoord en in

Lees verder

Westerkwartier pluspad viert 10 jarig jubileum

Het Westerkwartierpluspad  is een prachtige lange afstandswandelroute van 165 km door het Groningse Westerkwartier die erom vraagt gelopen te worden. In 2021 bestaat deze route 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er nu ook een mogelijkheid om de route via het wandelknooppunten-netwerk te lopen. De initiatiefnemers hebben het bijbehorende routeboekje met de nieuwe knooppuntenversie vandaag aangeboden aan wethouder Elly Pastoor. Daarna hebben ze gezamenlijk Coronaproof een stukje van de route gewandeld. InitiatiefnemersJannie Reinders uit Opende, Emmy Wolthuis uit Breede en Frans Traa uit Lettelbert namen ruim 10 jaren geleden het

Lees verder

Ook het landschap is voor ons van groot belang!

In navolging van het landelijke jaarthema “Ode aan het Landschap” van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen brengt de Werkgroep Regiomarketing van de Gebiedsraad Middag-Humsterland samen met de gemeente Westerkwartier een ode aan het Nationale Landschap Middag-Humsterland. Het themajaar “Ode aan het Landschap 2021” is bedoeld om het Nederlandse landschap onder de aandacht te brengen in al zijn facetten: niet alleen het landschap zelf, maar ook de cultuurhistorie, de historische verhalen, de invloed van de mens op de natuur, de kunstzinnige verbeelding van het landschap, de kwetsbaarheid ervan, enz.

Lees verder

Ook wij houden ons bezig met het milieu

PvdA Westerkwartier op bezoek bij Smilease. Een bezoek dat al lang in het vat zat maar dat door Corona uitgesteld was. Bj Smilease in Leek is het niet alleen auto’s kijken maar in dit geval hebben we ons laten voorlichten over de energie beperkende maatregelen die bij het ontwerpen van dit gebouw getroffen zijn. Het gebouw aan de A7 is meer dan energie neutraal waardoor de CO2 uitstoot fors beperkt wordt Aardwarmte, zonne-energie en techniek zijn zo ingezet dat het resultaat optimaal is. Jammer is de beperking die door de

Lees verder

onderwijs, de poort naar een betere toekomst

Wethouder Pastoor bezoekt succesvol onderwijs Route Rubicon Donderdag 15 april bezocht wethouder Elly Pastoor Route Rubicon op landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek. Samen met het Noorderpoort is Route Rubicon opgezet in de gemeente. Deze manier van onderwijs geeft jongeren op een andere manier de kans om alsnog een MBO 2 diploma te halen. Elly Pastoor is heel blij met Route Rubicon in de gemeente Westerkwartier: “Dit opleidingstraject is in het leven geroepen voor jongeren bij wie, om allerlei redenen, de schoolse omgeving niet goed past. Met het volgen van Route Rubicon

Lees verder