Pinksterkermis Leek-Nietap

Pinksterkermis en -markt Leek-Nietap gaan dit jaar niet door Helaas is er vanwege Corona dit jaar geen Pinksterweekend vol muziek, markt en kermis in het centrum van Leek en Nietap. De Rijksoverheid heeft vanwege het coronavirus alle grote evenementen tot 1 september 2020 verboden. Dit heeft ook gevolgen voor de Pinkstermarkt en -kermis in Leek en Nietap en daarbij behorende activiteiten als Flinke Pink Festival en Pinksterfestival Leek die dit jaar van 29 mei tot en met 1 juni gehouden zouden worden. Door het huidige verbod op dergelijke activiteiten zijn

Lees verder

Meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden voor Westerkwartier

Meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden voor Westerkwartier De gemeente Westerkwartier heeft een meerjarenonderhouds- en investeringsplan sportvelden opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de onderhoudstoestand van de sportvelden en de toekomstige investeringsuitgaven van de verschillende buitensportaccommodaties en de jaarlijkse onderhoudskosten. Uit het veldonderzoek en de overlegmomenten is gebleken dat de onderhoudstoestand van de sportvelden in de gemeente Westerkwartier over het algemeen naar behoren is. Wethouder Elly Pastoor: “Het meerjarenonderhouds- en investeringsplanplan sportvelden gemeente Westerkwartier is het eerste onderdeel van het beheerplan buitensportaccommodaties en is ook een integraal onderdeel van het vastgoedbeleidsplan “Steengoed

Lees verder

Energietransitie

De Visie op hernieuwbare elektriciteit in het Westerkwartier We staan aan de vooravond van een enorme transitie op het gebied van energie. De visie op hernieuwbare elektriciteit, onderdeel uitmakend van de RES is afgelopen donderdag 23 april besproken in de raad. Voor de PvdA is het van belang dat we werken volgens de volgende uitgangspunten; Voorkom verspilling, wat we niet nodig hebben, hoeven we ook niet op te wekken Hou rekening met de landschappelijke waarden met het plaatsen van windmolens en zonneparken. Besluiten vallen in overleg met de omwonenden en

Lees verder