Gezinsverzorgende gaat gezinnen helpen in het Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier start in samenwerking met Cosis met de inzet van de gezinsverzorgende voor gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken. De gezinsverzorgende helpt de gezinnen in het dagelijks ritme en de opvoeding. Het gaat om een pilotproject van twee jaar. Het doel van deze pilot is proberen de eigen kracht van het gezin zoveel mogelijk te versterken. Dit doen we door snelle en laagdrempelige gezinshulp op maat in te zetten, waarbij de hulpvraag van het gezin centraal staat. Een spin in het gezinsweb dus. Dat begint met praktische werkzaamheden op

Lees verder

“Betrekken van jongeren bij de lokale politiek is zeker in deze tijd essentieel”

De PvdA Westerkwartier is blij dat het kabinet begin december €58,5 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. De fractie van de PvdA Westerkwartier moedigt de gemeente Westerkwartier aan een beroep te doen op een deel van dit bedrag om samen met jongeren in het Westerkwartier zinvolle en leuke activiteiten te organiseren. Het is belangrijk om juist nu met jongeren in gesprek te gaan over hoe je hen in deze Coronatijd perspectief kunt bieden. Volgens PvdA fractie-assistent Joachim Bekkering (24) is

Lees verder

Draagvlakpeiling invoering reclamebelasting voor Ondernemersfonds Leek

Op 6 januari is een voorstel voor invoering van reclamebelasting besproken in het Raadsoverleg. De meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat het draagvlak in het centrum van Leek onvoldoende is aangetoond. Het voorstel wordt weliswaar ondersteund door de leden van de Handelsvereniging Leek-Nietap, maar van veel niet-leden is niet duidelijk of zij het plan steunen. De initiatiefnemers is nu gevraagd om voldoende draagvlak voor de plannen te creëren en aan te tonen. Bij voldoende steun van ondernemers, zal het voorstel opnieuw aan de raad worden voorgelegd. Mocht dit

Lees verder

Blog van onze wethouder

Wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier doet mee aan IkPas ,,Een hele dag op water en koffie is ook niet alles.’’ Halverwege deze droge maand januari kan ik zeggen dat het voor mij geen zware opgave is om een poosje alcoholvrij door het leven te gaan. Schouderklopjes zijn niet nodig: het valt me honderd procent mee. Ik `pas’ tot nu toe dus met gemak. Eerlijk gezegd mis ik wel de gezelligheid. Even de dag doornemen met een glaasje wijn, even de stress van je af laten glijden… Onze gemeentesecretaris

Lees verder

Rookvrije generatie

Speeltuinen Westerkwartier worden rookvrij Wethouder Elly Pastoor heeft vandaag in Tolbert een bord “rookvrije ruimte” geplaatst bij een openbare speeltuin. In november 2020 heeft de gemeenteraad heeft een motie aangenomen om de speeltuinen in de gemeente zoveel mogelijk rookvrij te maken. De gemeente Westerkwartier heeft besloten om op korte termijn daar inhoud aan te geven door borden “rookvrije ruimte” te plaatsen bij de ruim 200 openbare speeltuinen in de gemeente. De komende periode plaatsen we bij iedere speeltuin op een duidelijk zichtbare plek een bord. Mensen die toch roken in

Lees verder

Afscheid van mijn guilty pleasure

Wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier Afscheid van mijn guilty pleasure Goede voornemens? Daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig. Ook niet op de drempel van het nieuwe jaar. Ik geloof er niet in dat het zo makkelijk is om je gedrag en gewoonten te veranderen. Zeker slechte of ongezonde gewoonten, die leer je meestal niet van de ene op de andere dag af. Voor mezelf zie ik bovendien niet een-twee-drie een aanleiding om het roer om te gooien. In alle bescheidenheid meen ik dat ik eigenlijk best bewust

Lees verder

Motie huisnummers

Ingediend door PvdA Raadsvergadering d.d  2 december 2020 Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag De raad van de gemeente Westerkwartier; in vergadering bijeen op 2 december 2020 Aanleiding:                De  afgelopen maanden heeft de PvdA een inventarisatie gedaan naar de beschikbare AED’s In de gemeente Westerkwartier. Tijdens deze inventarisatie liepen we tegen een probleem aan wat in de oude gemeente Leek ook al eens ter vergadering is geweest: de zichtbaarheid van huisnummers, m.n. in het buitengebied. Omdat nog steeds veel huizen niet goed vindbaar zijn in het

Lees verder

Gronings Provinciaal beweegakkoord

35 organisaties ondertekenen Gronings Provinciaal Beweegakkoord Overheden, zorg, sport en onderwijs werken samen aan vitale provincie Sport en bewegen toegankelijk maken voor alle inwoners van de provincie. Een sportklimaat creëren waarin talent zich maximaal kan ontwikkelen, maar waar ook ruimte is voor ouderen en kinderen om in een veilige en uitdagende omgeving te kunnen sporten en bewegen. Dat staat in het Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat is ondertekend door 35 organisaties uit de provincie Groningen. Het akkoord is opgesteld door alle Groninger gemeenten, de provincie, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport,

Lees verder