Kijk en luister mee in de vooruitkijkspiegel maandag 19 april a.s.

Als je afval geld oplevert -zicht op een kringloopsamenleving Maandagavond 19 april 2021, 19.30 uur via https://www.westerkwartier.nl Gemeenteraad Westerkwartier over de mogelijkheden van kringloop We stoppen het probleem graag letterlijk en figuurlijk weg. Onze manier van leven van gebruik en maken van dingen levert veel afval en vervuiling op. En daar moeten we wat mee, anders verstikken we ons milieu en landschap. Bovendien jagen we de klimaatverandering aan. Intussen gebeurt er wel een en ander in Westerkwartier. We scheiden ons afval. Er wordt gewerkt aan duurzaamheid in de bouw en

Lees verder

Een goede gezondheid van groot belang

Gezondheid is 1 van de belangrijke speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Met het onderstaande programma kan er voorkomen worden dat er aandacht besteed wordt aan b.v. overgewicht. Gemeente Westerkwartier maakt pilot met innovatieve Fitgaaf!-app mogelijk! Hoe kunnen we kinderen en hun ouders op innovatieve wijze stimuleren om gezonder te leven en meer te bewegen? Deze vraag bracht de Groninger zzp-er Tom Steffens op het innovatieve idee van een Fitgaaf!-app. De gemeente Westerkwartier is enthousiast over het innovatieve idee en stelt een innovatiesubsidie beschikbaar om een pilot met de app in het

Lees verder

Tonk aanvraag

Ook zetten wij ons als PvdA fractie in voor ondersteuning met betrekking tot wonen. Vandaar dat onderstaande schrifelijke vraag aan het colege gesteld is. Schriftelijke vragen met betrekking tot aanvragen TONK-steun gemeente Westerkwartier Inleiding:Recent hebben wij kunnen lezen dat de nieuwe steunregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) veel minder wordt gebruikt dan aanvankelijk verwacht. De regeling kan sinds vorige maand worden aangevraagd, vanuit het kabinet is een bedrag van 260 miljoen euro beschikbaar gesteld. De TONK is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet goed kunnen

Lees verder

Hoe is het geregeld voor de bijstandsontvangers in het Westerkwartier?

Als PvdA Westerkwartier hebben wij onderstaande vraag gesteld. Onderwerp: Schriftelijke vragen met betrekking tot bijstandsontvangers. Inleiding: Recent hebben wij kunnen lezen dat er mogelijk door ruim 200 gemeenten bij bijstandsontvangers met schulden beslag is gelegd op meer geld dan wettelijk mag. Dat zou blijken uit een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Beroepsorganisaties van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) (in handen van de NOS).  Onze fractie heeft naar aanleiding van deze berichten de onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld: Vragen: Is in beeld of binnen de gemeente

Lees verder

Het Digitale Energie Café Afgelopen donderdag had de PvdA fractie de heer Evert Blansjaar op visite. Allereerst om ons ook even bij te praten over de Regionale Energie Strategie en de stand van zaken. Het sloot natuurlijk mooi aan bij de bijeenkomst die we eerder deze week hadden vanuit de provincie over de RES, maar nu konden we mooi even de diepte ingaan. Ook omdat de heer Blansjaar sinds twee jaar bij de Groninger Energie Koepel (GREK) werkt, en betrokken is bij twee lokale energiecoöperaties in het Westerkwartier, willen we

Lees verder

Gemeente Westerkwartier biedt klussen actief aan bij lokale ondernemers

  Jaarlijks besteed de gemeente Westerkwartier een groot gedeelte van haar taken voor werkzaamheden, leveringen en diensten uit aan de markt. Er staat een overzicht van de beoogde inkooptrajecten op www.westerkwartier.nl/ondernemen. Lokale ondernemers kunnen op deze manier kennisnemen van inkooptrajecten waar ze op kunnen inschrijven. Samenwerking raadsleden, lokale ondernemers en gemeente WesterkwartierVoor lokale ondernemers is het belangrijk dat zij aan de gemeente kenbaar kunnen maken dat zij belangstelling hebben deel te nemen aan inkooptrajecten van de gemeente. De fractie VVD Westerkwartier en de fractie Sterk Westerkwartier hebben een motie ingediend

Lees verder

Westerkwartier heeft een menukaart vol jongerenactiviteiten

Sociaal werk De Schans biedt jongeren in het Westerkwartier de komende tijd nog meer activiteiten aan dan dat zij normaal doen in de vorm van een online menukaart op www.sociaalwerkdeschans.nl/agenda/ Het aanbod bestaat uit een combinatie van digitale en fysieke activiteiten. De activiteiten sluiten aan op waar jongeren vertellen behoefte aan te hebben. De komende maanden wordt regelmatig bekend gemaakt wat er de volgende weken ‘op het menu’ staat. Op deze manier kunnen de activiteiten altijd aangepast worden op de maatregelen die dan gelden. Hiermee biedt de gemeente de jongeren

Lees verder

V.V. Grijpskerk krijgt toekomstbestendig nieuw club-kleedgebouw

Voetbalvereniging Grijpskerk krijgt een nieuw gebouw waar de kantine en kleedkamers in worden ondergebracht. Half augustus start de bouw en naar verwachting is het gebouw in mei 2022 klaar voor gebruik. Nieuwbouw voordeliger Uit een inspectie van het bestaande gebouw is gebleken dat het gebouw in slechte onderhoudsstaat is en bouwkundige gebreken en schades kent, die niet goed te herstellen zijn. Vervolgens is berekend dat nieuwbouw kostentechnisch voordeliger is dan het opknappen van het bestaande gebouw. Scoren met toekomstbestendig clubgebouw Wethouder Elly Pastoor: “Mede dankzij de zelfwerkzaamheid van de voetbalvereniging

Lees verder

Ondersteuning voor ondernemers Westerkwartier na COVID

Op donderdag 11 maart was de eerste informatieavond in het kader van Ondernemen na COVID….hoe dan? Een kleine 15 deelnemers ging in gesprek over de uitdagingen waar, vooral klein MKB, ondernemers voor staan en met welke ontwikkelingen zij te maken hebben en krijgen. Dit alles om de ondernemers in de regio succesvoller, weerbaarder en effectiever te maken en zo de economische veerkracht van het Westerkwartier te vergroten. Aanleiding voor dit initiatief is onderzoek dat uitwijst dat er weliswaar veel ondersteuning wordt aangeboden om MKB-ers te helpen zichzelf te versterken, en

Lees verder

Kinderdagverblijf Babbel

Op verzoek van de fractie zijn wij op donderdag 4 maart in gesprek gegaan met Laura Roffel. Laura Roffel is eigenaar en oprichter van kinderdagverblijf Babbel in De Wilp. Babbel heeft inmiddels 3 locaties in de Wilp en er werken 17 pedagogisch medewerkers. Veel kinderen tussen 0 en 12 jaar uit het dorp en de omliggende dorpen komen op de crèche of BSO van Babbel. Babbel vervult daarmee een belangrijke maatschappelijk functie voor het dorp en de omgeving. Als we met Laura in gesprek zijn horen we een maatschappelijk gedreven

Lees verder