Jongeren in Westerkwartier hebben het zwaar, maar zetten goed door!

Hoe beleven jongeren de ‘coronasamenleving’? Deze vraag stond centraal in het onderzoek dat vier leerlingen van RSG de Borgen uitvoerden, in samenwerking met de gemeente Westerkwartier. Het onderzoek richtte zich voornamelijk op de eerste lockdownperiode. De leerlingen van de Lindenborg presenteerden hun adviesrapport begin februari aan wethouder Elly Pastoor (jeugd), burgemeester Ard van der Tuuk en de betrokken medewerkers van de gemeente. Zoeken naar mogelijkhedenUit dit eindrapport blijkt dat jongeren over het algemeen begrip hebben voor de maatregelen en dat er vanuit deze groep veel steun voor is. Tegelijk vinden

Lees verder

Digitaal bezoek RSG de Borgen

Donderdag 11 februari heeft de fractie van PVDA Westerkwartier RSG de Borgen uitgenodigd in de fractie.  Bestuurder Margriet van Zonneveld en directeuren Juul Boekholt en Gert van Dijken hebben ons bijgepraat over onderwijs en Corona. Waar lopen ze nu tegenaan? Wat gaat goed en wat geeft zorgen? We hebben allemaal gehoord dat er zorgen zijn om de jeugd, het geeft meer beeld en gevoelsleven je de verhalen daarachter hoort. Belangrijke punten die genoemd zijn: – we zien grote groepen leerlingen niet; – het echte contact mist; – het perspectief is

Lees verder

Het Noorden kleurt rood

Hogeland/Westerkwartier – PvdA Tweede Kamerlid Henk Nijboer bracht afgelopen vrijdag een online werkbezoek aan de PvdA wethouders Mariëtte de Visser (Hogeland) en Elly Pastoor (Westerkwartier). Tijdens dit werkbezoek brachten beide wethouders het Tweede Kamerlid op de hoogte van hun zorgen over de financiële situatie van de meeste Groninger gemeenten naar aanleiding van de herverdeling van het gemeentefonds. Samen met de grote tekorten in het sociale domein die veel gemeenten al hebben komen de Noordelijke gemeenten onevenredig in het ‘rood’ te staan. Dat is niet de eerlijke toekomst die de PvdA

Lees verder

Brandbrief jeugd door 150 wethouders ondertekend

150 wethouders Jeugd uit gemeenten in heel Nederland sturen premier Rutte en het demissionair kabinet binnenkort een brandbrief. Aanleiding: de grote gevolgen die de aanhoudende COVID-19-pandemie heeft op de jeugd. Ook wethouders Bert Nederveen (Welzijn) en Elly Pastoor (Jeugd en Gezondheid) ondertekenden de brief. Elly Pastoor: “We moeten met zijn allen alles uit de kast halen, zodat onze jongeren zo min mogelijk schade overhouden aan deze periode. We komen gezamenlijk landelijk in actie om lokaal invulling te kunnen geven aan een oplossing voor de problemen.” De wethouders doen de oproep

Lees verder

De PvdA is heel enthousiast over het project zonnecarport in Zuidhorn.

Naast dat de herinrichting van de carpoolplek achter het gemeentehuis nu ook een toekomstbestendige invulling krijgt, zijn we juist ook verheugd dat 1 van de uitgangspunten van het bestuursakkoord: een bredere groep inwoners betrekken bij de energietransitie, wordt mee genomen. Voor de PvdA is het belangrijk, dat inwoners met een smallere beurs, ook toegang krijgen tot de energietransitie. Met name investeren is voor veel mensen uit deze doelgroep lastig, niet alleen vanwege de beschikbaarheid van geld, maar ook vanwege de voorwaarden die gesteld worden aan duurzaamheidsregelingen. En op deze manier

Lees verder

Gezinsverzorgende gaat gezinnen helpen in het Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier start in samenwerking met Cosis met de inzet van de gezinsverzorgende voor gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken. De gezinsverzorgende helpt de gezinnen in het dagelijks ritme en de opvoeding. Het gaat om een pilotproject van twee jaar. Het doel van deze pilot is proberen de eigen kracht van het gezin zoveel mogelijk te versterken. Dit doen we door snelle en laagdrempelige gezinshulp op maat in te zetten, waarbij de hulpvraag van het gezin centraal staat. Een spin in het gezinsweb dus. Dat begint met praktische werkzaamheden op

Lees verder

“Betrekken van jongeren bij de lokale politiek is zeker in deze tijd essentieel”

De PvdA Westerkwartier is blij dat het kabinet begin december €58,5 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor gemeenten om jongeren en jongvolwassenen meer perspectief te bieden in coronatijd. De fractie van de PvdA Westerkwartier moedigt de gemeente Westerkwartier aan een beroep te doen op een deel van dit bedrag om samen met jongeren in het Westerkwartier zinvolle en leuke activiteiten te organiseren. Het is belangrijk om juist nu met jongeren in gesprek te gaan over hoe je hen in deze Coronatijd perspectief kunt bieden. Volgens PvdA fractie-assistent Joachim Bekkering (24) is

Lees verder

Draagvlakpeiling invoering reclamebelasting voor Ondernemersfonds Leek

Op 6 januari is een voorstel voor invoering van reclamebelasting besproken in het Raadsoverleg. De meerderheid van de gemeenteraad is van mening dat het draagvlak in het centrum van Leek onvoldoende is aangetoond. Het voorstel wordt weliswaar ondersteund door de leden van de Handelsvereniging Leek-Nietap, maar van veel niet-leden is niet duidelijk of zij het plan steunen. De initiatiefnemers is nu gevraagd om voldoende draagvlak voor de plannen te creëren en aan te tonen. Bij voldoende steun van ondernemers, zal het voorstel opnieuw aan de raad worden voorgelegd. Mocht dit

Lees verder

Blog van onze wethouder

Wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier doet mee aan IkPas ,,Een hele dag op water en koffie is ook niet alles.’’ Halverwege deze droge maand januari kan ik zeggen dat het voor mij geen zware opgave is om een poosje alcoholvrij door het leven te gaan. Schouderklopjes zijn niet nodig: het valt me honderd procent mee. Ik `pas’ tot nu toe dus met gemak. Eerlijk gezegd mis ik wel de gezelligheid. Even de dag doornemen met een glaasje wijn, even de stress van je af laten glijden… Onze gemeentesecretaris

Lees verder

Rookvrije generatie

Speeltuinen Westerkwartier worden rookvrij Wethouder Elly Pastoor heeft vandaag in Tolbert een bord “rookvrije ruimte” geplaatst bij een openbare speeltuin. In november 2020 heeft de gemeenteraad heeft een motie aangenomen om de speeltuinen in de gemeente zoveel mogelijk rookvrij te maken. De gemeente Westerkwartier heeft besloten om op korte termijn daar inhoud aan te geven door borden “rookvrije ruimte” te plaatsen bij de ruim 200 openbare speeltuinen in de gemeente. De komende periode plaatsen we bij iedere speeltuin op een duidelijk zichtbare plek een bord. Mensen die toch roken in

Lees verder