Rookvrije generatie

Speeltuinen Westerkwartier worden rookvrij Wethouder Elly Pastoor heeft vandaag in Tolbert een bord “rookvrije ruimte” geplaatst bij een openbare speeltuin. In november 2020 heeft de gemeenteraad heeft een motie aangenomen om de speeltuinen in de gemeente zoveel mogelijk rookvrij te maken. De gemeente Westerkwartier heeft besloten om op korte termijn daar inhoud aan te geven door borden “rookvrije ruimte” te plaatsen bij de ruim 200 openbare speeltuinen in de gemeente. De komende periode plaatsen we bij iedere speeltuin op een duidelijk zichtbare plek een bord. Mensen die toch roken in

Lees verder

Afscheid van mijn guilty pleasure

Wethouder Elly Pastoor van de gemeente Westerkwartier Afscheid van mijn guilty pleasure Goede voornemens? Daar ben ik eigenlijk nooit mee bezig. Ook niet op de drempel van het nieuwe jaar. Ik geloof er niet in dat het zo makkelijk is om je gedrag en gewoonten te veranderen. Zeker slechte of ongezonde gewoonten, die leer je meestal niet van de ene op de andere dag af. Voor mezelf zie ik bovendien niet een-twee-drie een aanleiding om het roer om te gooien. In alle bescheidenheid meen ik dat ik eigenlijk best bewust

Lees verder

Motie huisnummers

Ingediend door PvdA Raadsvergadering d.d  2 december 2020 Agendapunt: Motie vreemd aan de orde van de dag De raad van de gemeente Westerkwartier; in vergadering bijeen op 2 december 2020 Aanleiding:                De  afgelopen maanden heeft de PvdA een inventarisatie gedaan naar de beschikbare AED’s In de gemeente Westerkwartier. Tijdens deze inventarisatie liepen we tegen een probleem aan wat in de oude gemeente Leek ook al eens ter vergadering is geweest: de zichtbaarheid van huisnummers, m.n. in het buitengebied. Omdat nog steeds veel huizen niet goed vindbaar zijn in het

Lees verder

Gronings Provinciaal beweegakkoord

35 organisaties ondertekenen Gronings Provinciaal Beweegakkoord Overheden, zorg, sport en onderwijs werken samen aan vitale provincie Sport en bewegen toegankelijk maken voor alle inwoners van de provincie. Een sportklimaat creëren waarin talent zich maximaal kan ontwikkelen, maar waar ook ruimte is voor ouderen en kinderen om in een veilige en uitdagende omgeving te kunnen sporten en bewegen. Dat staat in het Gronings Provinciaal Beweegakkoord, dat is ondertekend door 35 organisaties uit de provincie Groningen. Het akkoord is opgesteld door alle Groninger gemeenten, de provincie, onderwijsinstellingen en organisaties uit de sport,

Lees verder

Samen met de ondernemers en inwoners komen we de crisis door

WESTERKWARTIER – Naar aanleiding van de tweede gedeeltelijke lockdown heeft de gemeente Westerkwartier een belronde gedaan bij bedrijven in de gemeente. Hierbij lag de nadruk op bedrijven uit zwaar getroffen sectoren, waaronder de horeca. In totaal is er met 34 ondernemers gesproken. “Het beeld van deze belronde is heel wisselend”, vertelt wethouder Economische Zaken Elly Pastoor. “Sommige bedrijven hebben niks gemerkt van de coronacrisis, sommigen een beetje en anderen verkeren in zwaar weer. Bij dat laatste hebben we het voornamelijk over de horecabranche en modezaken. De levensmiddelenbranche en bouwmarkten draaien

Lees verder

Wonen en Leven in Sociaal WEsterkwartier

Donderdag 26-11-2020 door Mark Veenstra Afgelopen woensdag heeft de fractie van de PvdA kennis genomen van de woningbouwplannen. Naar aanleiding van de zogenaamde prestatieafspraken (afspraken met gemeente en corporaties) mochten diverse woningcorporaties uitleg geven aan de raad over de toekomst gekoppeld aan de onlangs verschenen woonvisie. Er liggen nogal wat uitdagingen in de sociale woningbouw voor de komende jaren. Enerzijds zitten we nog steeds met een toenemende en veranderende vraag. Mensen mogen langer thuis wonen, dat vraagt om een goede combinatie met zorg. En er zijn ook meer 1 persoonshuishoudens.

Lees verder

Kledingbank Maxima Grootegast

De volgende schriftelijke vraag is gesteld vanuit de fractie. Ingediend op 25-11-2021 Ingediend door: Hans Koenders Onderwerp: Kledingmakt Maxima in Grootegast heeft gebrek aan kleding Inleiding: Door de Coronacrisis is de kledingmarkt zo goed als ingestort, dit heeft gevolgen voor de ondernemers maar ook voor de kledingbanken. Wij hebben vernomen dat ook de Kledingbank Maxima in Grootegast tegen problemen aanloopt doordat er de afgelopen periode veel minder kleding is aangeboden. Dit resulteert o.a. in tekorten aan ondergoed voor volwassenen en kinderspijkerbroeken. Vragen: Is het college op de hoogte van deze

Lees verder

Provincie draag bij aan uitvoering detailhandelsvisie gemeente westerkwartier

De gemeente Westerkwartier kan een bijdrage van € 200.000,– tegemoet zien van de provincie Groningen. Dit bedrag is bestemd voor de uitvoering van de Detailhandelsvisie die de gemeenteraad van Westerkwartier in mei jl. heeft vastgesteld. De gemeente wil de leegstand beperken en de winkels concentreren in aantrekkelijke en compacte centra. In overleg met de ondernemersverenigingen is een uitvoeringsprogramma opgesteld dat hieraan bij moet dragen. Aanpak leegstand en verbetering openbare ruimte Het uitvoeringsprogramma Retail van de gemeente Westerkwartier omvat de volgende activiteiten: centrummanagement, aanpak leegstand, verbeteren openbare ruimte en verblijfskwaliteit, promotie

Lees verder