Marum – Jan Vos

Jan Vos heeft de onderstaande portefeuille: Werk en Inkomen ISD WWB bijzondere bijstand activiteitenfonds Novatec (WSW) Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Integrale gebiedsontwikkeling Milieu en afvalinzameling Openbare Werken inclusief begraafplaatsen openbaar groen Verkeer en vervoer Centrumontwikkeling Marum   ————————– ‘De burger beslist’ – in gesprek met wethouder Jan Vos van Marum (9 maart 2017, verschenen in Ons Rode Hart, afdelingsblad PvdA Westerkwartier) Een van de dingen die in Marum goed lopen, aldus wethouder Jan Vos, is de gemeenteparticipatie. Daar heeft Jan, sinds 2008 wethouder in Marum, desgevraagd een paar mooie voorbeelden

Lees verder