Meer aandacht voor sociale woningbouw

Meer aandacht voor sociale woning bouw – discussie avond over betaalbaar wonen ‘Huurders hebben weinig invloed op de prijzen, allen op de thermostaat’, grapte PvdA fractievoorzitter Hans Koenders in zijn inleiding over betaalbaar wonen op 2 november ’17. Het mag duidelijk zijn dat Koenders dat niet als een pluspunt beschouwde die verder pleitte voor meer aandacht voor de bouw van nieuwe huurwoningen. Jan Westerlaan van het Huurdersplatform pleitte voor een aantal concrete aandachtspunten, zoals het meer bouwen voor jongeren en senioren. Ook zou de rioolheffing via de gemeente moeten lopen

Lees verder

Hoe organiseer je solidariteit?

In de zorg vindt de grootste stelselherziening aller tijden plaats. De samenleving is zijn zelforganiserend vermogen kwijt geraakt, zorg werd een voorziening, ingevuld door professionals en niet meer iets van mensen zelf, in hun eigen netwerken van familie en vrienden. Nederland is daarin doorgeschoten, het moet en het kan anders. Steek het geld in de mensen, niet in de voorzieningen en gebouwen! Dat was de boodschap van Erik Dannenberg, directeur van Divosa, in een inspirerend en met tal van voorbeelden doorspekt betoog op 11 oktober in Nuis. Toch riep de

Lees verder

Doe het samen – kies voor coöperatief bestuur

Met vertegenwoordigers van de dorpen in je nieuwe gemeente moet je goede afspraken maken. Geef ze een telefoon, geef ze je nummer, wees 24 uur per dag bereikbaar en zorg voor goede rechtstreekse contacten met de gemeente. Maak de dorpsverenigingen verantwoordelijk voor duidelijke taken, geef ze ruim budget en loop ze niet te veel in de weg, maar zorg er ook voor dat zij – net als iedereen verantwoording afleggen! Dat was de boodschap die Ingrid Wagenaar (Teammanager Stads-, Dorps- en Bedrijfscontacten gemeente Súdwest-Fryslân) meegaf aan de afdeling van de PvdA

Lees verder

“We willen een duurzame revolutie voor iedereen”

WESTERKWARTIER – Duurzaamheid. Een woord dat men tegenwoordig vaak, en steeds vaker, tegenkomt. Het is een belangrijk onderwerp dat vaak ter sprake komt. Is het niet omdat een Amerikaanse muppet duurzaamheidsverdragen opzegt, dan is het wel omdat boeren windmolens willen plaatsen op hele oude cultuurhistorische plaatsen. Maar waar iedereen -met uitzondering van Donald Trump- het over eens is, is dat we met z’n allen moeten verduurzamen. “Dat is goed voor zowel het milieu als voor de portemonnee”, vindt Mark Veenstra.

Lees verder

Themadiscussie – ‘Een duurzame revolutie – betaalbaar voor iedereen’.

Betaalbaar duurzaam Op donderdag 21 september a.s. houdt de PvdA-Westerkwartier een eerste discussieavond in een reeks van vijf ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma. Hoe kunnen we duurzame energie zo organiseren dat iedereen daar profijt van trekt, ook mensen met een lager inkomen? En: hoe gaan we om met de spanning tussen meer duurzaamheid en behoud van ons mooie landschap?

Lees verder

Raadsleden gezocht

De PvdA Westerkwartier zoekt kandidaten voor haar verkiezingslijst. Leden kunnen zich zelf, maar ook andere leden kandideren. En als u geen lid bent? Voor alle kandidaten geldt: wil je jezelf of iemand anders kandideren, stuur dan een motivatie waarom jij je kandidaat stelt naar: p.grit.pvda@kpnmail.nl Dat kan ook als u geen lid bent maar dat wel wilt worden. Er volgt in dat geval eerst een verkennend gesprek met bestuursleden van de afdeling Westerkwartier. In november 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Vragen Heb je vragen, neem dan

Lees verder

Een rode draad voor het Westerkwartier

  Een Rode Draad voor het Westerkwartier   Vanaf 2019 vormen de vier gemeenten in het Westerkwartier een nieuwe gemeente – de gemeente Westerkwartier. In november 2018 vinden verkiezingen plaats. De PvdA bereidt najaar 2017 het programma voor waarmee onze partij de verkiezingen van 2018 in wil. Kandidaten We hebben daarvoor kandidaten nodig die met ons keuzes willen maken voor een sociaal en sterk Westerkwartier. Misschien bent u dat wel? Onder de knop kandidaatstelling leest u wat er van u verwacht wordt en wat we te bieden hebben als politieke

Lees verder

Wethouders

Op dit moment hebben drie van de vier Westerkwartiergemeenten een wethouder van PvdA huize. Het gaat om Ben Plandsoen in de gemeente Leek, om Jan Vos in Marum en Elly Pastoor in Grootegast. Hieronder leest u meer over hun takenpakket en een interview dat we voorjaar 2017 met hen maakten.

Lees verder

Fracties

Fracties Op dit moment (zomer ’17) zijn er vier PvdA fracties die – onderweg naar de gemeentelijke fusie in 2019 – al nauw met elkaar samenwerken. Het gaat nu nog om de fracties van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Onder de knoppen vindt u de contactgegevens van de fracties. Kerntaak van politieke partijen is dat ze kandidaten stellen voor verkiezingen. Dat is ook wat onze afdeling doet voor de verkiezingen van 2018. Die kandidaten onderschrijven een programma dat we als afdeling opstellen en proberen daar vorm aan te geven. Dit

Lees verder