Fractie assistenten

Fractie Assistent

Anne van der Laan

Anne.vanderLaan@raad.westerkwartier.nl

0651834997

Portefeuille:

Werk en inkomen

Sociaal Domein- WMO en Welzijn

Volkshuisvesting

Duurzaamheid

Innovatie

Fractie Assistent

Henrica Bergsma

henrica.bergsma@raad.westerkwartier.nl

0612094974

Portefeuille:

Wettelijke taken

Algemene beleidscoordinatie- P&O

VEILIGHEID- Privacy

Dienstverlening – Burgerzaken

Communicatie en participatie

Financieen inclusief belastingen

Grondbeleid

Sociaal Domein- Jeugd en gezondheid

Economische zaken- inclusief arbeidsmarkt

Onderwijs

Sport

Beheer openbare ruimte

Innovatie