Kernpunt: Leefbare dorpen

Een eerlijk en sociaal Westerkwartier

bestaanszekerheid, vrijheid, gelijke kansen, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid

Leefbare dorpen:

  • Alle dorpen komen tot hun recht. Inwoners worden gezien, werken samen en beslissen mee. Per
    dorp kan het verschillen hoe dit eruit ziet.
  • De gemeente is voor inwoners makkelijk bereikbaar, zowel fysiek als telefonisch en digitaal.
  • In de dorpen worden voorzieningen zoveel mogelijk behouden. Dorpshuizen worden breed gebruikt.
  • In omgevingsvisie en de woonvisie worden woningbouwwensen vastgelegd. Er wordt per dorp beschreven wat de woonvraag is, dit wordt jaarlijks geactualiseerd. Per dorp wordt duidelijk hoeveel nieuwbouw er komt gericht op sociale woningbouw.

PvdA. Thuis in het Westerkwartier.