Portefeuilles Joachim Bekkering

 • Internationaal (burgemeester)
 • Inclusief intergemeentelijke en Regionale samenwerking (Zustergemeenten)
 • Communicatie & Participatie
 • Plattelandsbeleid en landbouw
 • Inclusief dierenwelzijn
 • Economische Zaken
 • Inclusief arbeidsmarkt
 • Onderwijs
 • Recreatie & Toerisme
 • Ruimtelijke Ordening en omgevingsvisie
 • Volkshuisvesting
 • Verkeer & Vervoer (Infrastructuur en verkeer
 • Innovatie
 • Kunst en cultuur
 • Vreemdelingenzaken