Kernpunt: Duurzaamheid

Een eerlijk en sociaal Westerkwartier

bestaanszekerheid, vrijheid, gelijke kansen, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid

Duurzaamheid:

  • De opwarming van het klimaat wordt bestreden en de overgang naar duurzame energie
    gestimuleerd.
  • Boeren en het MKB worden geholpen om de biodiversiteit te bevorderen.
  • Inwoners worden gestimuleerd om minder stenen en meer groen in hun tuinen te hebben. We willen hiervoor een gemeentelijke actie Steenbreker opstarten.
  • Het energieloket en de energiecoaches zijn actief in de dorpen en daarmee wordt de verduurzaming van huizen zichtbaar gestimuleerd.
  • Bedrijven uit de regio worden zoveel mogelijk betrokken en geactiveerd een deel van de verduurzamingsopgave zelf in te vullen. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op hun daken te plaatsen.

PvdA. Thuis in het Westerkwartier.