Portefeuilles Henrica Bergsma

 • Wettelijke taken (burgemeester)
 • Algemene beleidscoördinatie (burgemeester)
 • Personeel en Organisatie (burgemeester)
 • Veiligheid/Privacy (burgemeester)
 • Dienstverlening & Burgerzaken
 • ICT
 • Financiën
 • Inclusief belastingen
 • Grondbeleid
 • Werk en Inkomen
 • Sociaal domein
  – WMO
  – Welzijn
  – Ouderen
  – Jeugd
  – Gezondheid
 • Sport
 • Beheer openbare ruimte
 • Duurzaamheid
  – Energietransitie
  – Milieu/afval
  – Voedsel
 • Gaswinning en aardbevingen
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Milieu