Afdeling

Op 1 juli 2016 zijn de voormalige afdelingen van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn gefuseerd tot een nieuwe afdeling Westerkwartier. Achtergrond is de fusie van de vier gelijknamige gemeenten die in 2019 zijn beslag moet krijgen.

De afdeling kent zo’n 250 leden.

Op dit moment (2017) is de afdeling vertegenwoordigd in vier gemeenteraden, maar na de verkiezingen van 2018 is er nog maar 1 gemeenteraad over.

De PvdA is een vereniging met democratische huisregels en gewoonten. De leden vormen de afdeling en bepalen de koers.

Ongeveer 2 keer per jaar is er een ledenvergadering.

Met de website en ons ledenblad Ons Rode Hart informeren we onze leden.

Op 1 mei vieren we jaarlijks de ‘dag van de arbeid’. Al voor 1890 stelde de Amerikaanse vakbeweging de eis dat de werkdag tot 8 uur beperkt zou worden. Die eis werd vanaf in dat jaar in heel veel landen overgenomen door mensen die voor hun rechten opkwamen. Uiteindelijk is die eis ook gerealiseerd. En gelukkig is het daar niet bij gebleven.

Elk jaar brengen we onze oudere leden op 1 mei een roos. En we houden een feestelijke bijeenkomst voor onze leden en belangstellenden.

In heel veel landen is 1 mei een vrije dag, in Nederland niet.

Gek eigenlijk.