Rol en taken Pieter Veenstra

  • Vice-voorzitter
  • Vice-secretaris
  • Scouting politiek talent en contacten met jongeren
  • Organisatie 1 mei viering en nieuwjaarsbijeenkomst
  • Fractiebezoeken
  • Website en sociale media en daaraan gerelateerde (permanente) campagnezaken