Thuis is waar je huis ook veilig is

Wij waren blij dat de hoeveelheid gas die gewonnen werd, geminimaliseerd werd en zo snel mogelijk stop gezet zou worden. Nu krijgen onze inwoners twee nare boodschappen, er wordt toch meer gewonnen en de schade afhandeling verloopt verschrikkelijk!  Binnen één week wordt aan de ene kant gemeld dat de beloofde afbouw van de Groningse gaswinning wordt tegengegaan door juist extra winning, wat weer meer gevoelens van onveiligheid en veel onrust met zich meebrengt. Aan de andere kant komt het bericht dat mensen zelf letterlijk en digitaal in de rij moeten

Lees verder

PvdA Pluim voor Sandra Algouri

Zuidhorn – Pieter Veenstra en Myra Eeken-Hermans, kandidaten op de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart a.s. voor de PvdA Westerkwartier, reikten de Pluim van de PvdA op gepaste afstand uit aan Sandra Algouri in Zuidhorn. Deze Pluim wordt door de PvdA Westerkwartier uitgereikt aan Westerkwartierders die een belangrijke rol spelen in het leven van anderen en zo bijdragen aan een sociaal Westerkwartier. Sandra Algouri is een Syrische vluchteling uit Aleppo. Ze woont in Zuidhorn samen met haar dochter en is in 2017 naar Nederland gekomen. Tijdens haar inburgeringsperiode liep

Lees verder

Welzijn en Zorg

Ook de afgelopen weken is onze wethouder super actief geweest met onderdelen die ook voor ons als PvdA Westerkwartier van groot belang zijn. Die in ons vorige, maar ook in ons huidige verkiezingsprogramma als speerpunten meegenomen worden ! Ondersteuning Jeugd en gezin De gemeente Westerkwartier heeft de Europese aanbesteding voor ‘Ondersteuning Jeugd & Gezin (OJG) in de gemeente Westerkwartier’ afgerond. De opdracht is gegund aan Sociaal Werk De Schans. De gunning houdt in dat De Schans vanaf 1 februari volgend jaar de dienst overneemt. De gemeente Westerkwartier heeft de opdracht

Lees verder

PvdA en GroenLinks Westerkwartier samen in Ezinge

Ezinge – Hans Koenders (raadslid voor de PvdA) en Henk Bakker (raadslid voor GroenLinks) hebben vrijdag een gesprek gehad met een afvaardiging van dorpsbelangen Ezinge. “Het is de eerste keer sinds de wens tot samenwerking op links is uitgesproken dat we samen op werkbezoek gaan,” aldus beide heren. Aanleiding voor het bezoek waren de initiatieven die er zijn voor nieuwbouw in Ezinge. Hierover zijn al schriftelijke vragen gesteld, maar daar gaat nog op worden voortgeborduurd. Vervolgens is gesproken over het dorpshuis, de dorpsvisie en natuurlijk ook over de publieke AED’s

Lees verder

Thuis is waar je je mening mag geven!

Zuidhorn- Tijdens de internationale Dag van de Mensenrechten schreven PvdA-ers Mark Veenstra (gemeenteraadslid), Myra Eeken-Hermans (kandidaat raadslid) en Janneke Dijkhuis (gewestelijk bestuurslid) vanmiddag brieven voor mensen die, omdat ze hun mening uiten of een kleine overtreding begaan, zeer onrechtvaardig behandeld worden. “Het is verschrikkelijk om je te realiseren dat je zo zwaar gestraft wordt wanneer je voor jezelf of anderen opkomt. Dat is zeer onveilig en in onze ogen een groot onrecht. Alle kleine beetjes helpen om voor deze mensen rechtvaardigheid en een menswaardige behandeling te eisen. Veiligheid is de

Lees verder

Thuis in het Westerkwartier: in een lekker warm huis

Iedereen wil graag een warm huis. Zeker in de koude maanden waarin we nu beland zijn. Voor de beleidsmakers blijft het een puzzel om aan de ene kant te zorgen voor warme huizen voor iedereen, tijdens het omschakelen naar wind- en zonne-energie en het loslaten van het vertrouwde gas en aan de andere kant zorgen dat alles ook nog goed betaalbaar blijft. De PvdA blijft zich inzetten voor mensen met een smallere portemonnee. Gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering heeft Mark Veenstra namens PvdA Westerkwartier fractie de nota ‘Warmtetransitie’ besproken en daarin

Lees verder