Glasdraad en Rodin graven samen in het WEsterkwartier

Garnwerd, 2 juli 2020 Met een symbolische starthandeling lieten twee bedrijven – GlasDraad en Rodin – vanmiddag zien dat zij hun krachten gaan bundelen in het Westerkwartier. Beide bedrijven gaan samenwerken bij de aanleg van ieder hun eigen infrastructuur voor snelle internetverbindingen in de gemeente Westerkwartier. De starthandeling vond plaats bij Garnwerd aan Zee. Overal in Nederland wordt glasvezel aangelegd en gelukkig nu ook in de kleine kernen en het buitengebied van het Westerkwartier. Het is een mooi moment waar vele partijen, bewoners en diverse initiatieven al jaren mee bezig

Lees verder

AED’s gezocht

                      Dat een AED (Automatische Elektrische Defibrillator) belangrijk is bij een reanimatie om hartdood te voorkomen is gelukkig geen discussie meer. Maar een AED achter een gesloten deur is slechts beperkt inzetbaar en is niet publieke toegankelijk. Het is dus van belang dat zoveel mogelijk AED apparaten in een buitenkasten hangen en aangemeld zijn bij Groningen Hartveilig  / HartslagNu. Alleen dan zijn de apparaten bekent bij de Meldkamer Noord Nederland en kunnen ze bij een melding van reanimatie worden  ingezet. Het is al weer zes jaar geleden dat de PvdA

Lees verder

Peuters langer naar Peuteropvang

Peuters Westerkwartier langer naar peuteropvang voor goede voorbereiding basisschool De gemeente Westerkwartier wil dat kinderen nog beter voorbereid naar de basisschool gaan.  Hiervoor wil de gemeente het aantal uren uitbreiden dat kinderen naar de peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)  kunnen en de kwaliteit van de opvang verhogen. Alles is er op gericht kinderen spelenderwijs goed voor te bereiden op school en zo een optimale start in het onderwijs te geven. Peuteropvang Peuters kunnen vanaf twee jaar naar de peuteropvang in het Westerkwartier. Bij de peuteropvang kunnen peuters nu nog 2 dagdelen van

Lees verder

Minimaregelingen

Verruiming inkomensgrens voor minimaregelingen In het verkiezingsprogramma van de PvdA voor de verkiezingen van 2018 hebben we aandacht gevraagd voor een ruimhartig minimabeleid, door een verruiming van de inkomensgrens voor minimaregelingen. We vragen gericht aandacht voor de “werkende armen” door te pleiten voor de verruiming naar een inkomensgrens van 130% van het bijstandsniveau. Een groep mensen die werkt maar nauwelijks rond kan komen en op dit moment geen beroep kan doen op minimaregelingen.  Na de verkiezingen heeft dit een plek gekregen in het coalitieakkoord, we hebben afgesproken een sociale gemeente te

Lees verder

Regionale Energie Strategie…een opgave en een kans! De RES biedt veel kansen voor de provincie Groningen, alsmede ook voor de regio Westerkwartier. Echter, waar we soms ook tegenaan lopen is de uitvoering van het beleid. Immers in de verduurzaming hebben we nog wel een inhaalslag te gaan en dat verdient een gedreven aanpak. Met deze RES toont de provincie Groningen een behoorlijke ambitie en zeten we onszelf in een unieke positie. Groningen wil braafste jongetje van de klas zijn, en een grote bijdrage leveren. Westerkwartier levert verhoudingsgewijs een beperktere bijdrage.

Lees verder

Meetlat

maandag, 25 mei 2020 In deze rubriek leggen we alle wethouders Jeugd van de provincie Groningen ‘langs de (transformatie)meetlat’. Deze keer Elly Pastoor, wethouder van de gemeente Westerkwartier. Portefeuille: onder meer Onderwijs, Jeugd, Sport, Gezondheid 1. Staat het belang van de jeugdige voorop? ‘Vanaf dag 1 is dit mijn stokpaardje: we hebben het over cijfers, over data, over geld. Maar weten we of wat we doen effect heeft? Weten we of we echt werken in het belang van de jongeren? Die vraag moet altijd leidend zijn, maar is niet eenvoudig

Lees verder

Extra maatregelen detailhandel

Gemeente neemt extra maatregelen detailhandel Westerkwartier De coronacrisis heeft een enorme weerslag op de detailhandel. Daarom is, in aanvulling op de maatregelen die worden voorgesteld, in de detailhandelsvisie een kort coronamaatregelenpakket opgesteld: ·         Alle detailhandel mag op zondag open Met ingang van zondag 17 mei mogen alle winkels in het Westerkwartier als ze dat willen van 8.00 tot 20.00 uur open. Vanwege het coronavirus wijkt de gemeente af van de gebruikelijke openingstijden.Deze maatregel geldt in eerste instantie tot en met 31 december 2020. Aan het eind van het jaar wordt

Lees verder

Gemeente neemt extra maatregelen detailhandel Westerkwartier De coronacrisis heeft een enorme weerslag op de detailhandel. Daarom is, in aanvulling op de maatregelen die worden voorgesteld, in de detailhandelsvisie een kort coronamaatregelenpakket opgesteld: ·         Alle detailhandel mag op zondag open Met ingang van zondag 17 mei mogen alle winkels in het Westerkwartier als ze dat willen van 8.00 tot 20.00 uur open. Vanwege het coronavirus wijkt de gemeente af van de gebruikelijke openingstijden.Deze maatregel geldt in eerste instantie tot en met 31 december 2020. Aan het eind van het jaar wordt

Lees verder