PvdA in de raad: gemeentelijk afvalbeleid

De PvdA kan zich prima vinden in de uitgangspuntennotitie die als basis dient voor het afvalbeleid van de gemeente Westerkwartier. Fijn ook dat we als raad al vroeg betrokken werden in het proces, immers, afval betreft iedereen. De PvdA ziet vooral uitdaging in aan de ene kant het betaalbaar houden van de afvalinzameling en aan de andere kant het verminderen van de hoeveelheid afval. En daarbij willen we graag oog hebben voor innovaties, zolang de effecten hiervan maar ten goede komen van onze inwoners. Verder lijkt het nog een hele

Lees verder

40 jaar standvastig boeren

Enumatil – Fracties en geïnteresseerde leden van GroenLinks en PvdA Westerkwartier reikten tijdens de Soamloop op 13 januari het “Certificaat van Standvastigheid” uit aan Arjen Boer en Margriet Knol (Ande Niedijk) die al 40 jaar lang standvastig boeren, op dit moment in Enumatil. Normaliter ontvangt iemand die 40 jaar in dienst is allerlei extraatjes van ‘de baas’, als je eigen baas bent is dat lastig. Aldus GroenLinks gemeenteraadslid Klaas Wybo van der Hoek, die hen namens de fracties van GroenLinks en PvdA Westerkwartier daarom een mooi certificaat, een traditionele poffert

Lees verder

‘Zwemmen in het Dwarsdiep kan straks weer veilig’

De waterkwaliteit in het Dwarsdiep zal vanaf pakweg 2025 naar verwachting sterk verbeteren. Dit wordt mogelijk dankzij de dan waarschijnlijk afgeronde bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. Lozing van afvalwater vanuit Marum op het Dwarsdiep is dan iets van het verleden. De waterkwaliteit maakt dan zo’n sprong dat zwemmen in het Dwarsdiep weer veilig kan. Aldus PvdA bestuurder, Herman Beerda, DB-lid van Waterschap Noorderzijlvest en portefeuillehouder voor de waterberging- en natuurontwikkeling operaties in het Zuidelijk Westerkwartier. Die verbeterde waterkwaliteit is voor natuur en diversiteit een grote opsteker. De volledige

Lees verder

Ons Rode Hart november 2022 uitgekomen!

Enkele dagen geleden is Ons Rode Hart het afdelingsblad van de PvdA afdeling Westerkwartier, van november 2022 uitgekomen. Daarin onder meer een interview met Herman Beerda, lid dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest. Herman praat ons bij over prangende kwesties rond water: verkiezingen in maart, waterkwantiteit en -kwaliteit, waterberging en, heel concreet en in detail, dat we vanaf 2025 weer schoon water hebben in Dwarsdiep. Verder leest u de PvdA bijdrage aan de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Westerkwartier, een lekker informele Keek op de Week van wethouder Bé Schollema en

Lees verder

‘Bloedserieus’ GroenLinks en PvdA Westerkwartier willen structurele aanpak menstruatiearmoede

Westerkwartier – Naast de energiecrisis en de flink gestegen kosten voor levensonderhoud hoort ook aandacht te zijn voor menstruatiearmoede. Althans, dat vinden Natasja Bennink (GL) en Myra Eeken-Hermans (PvdA), initiatiefnemers van de motie Bloedserieus. “We roepen het college op om een structurele aanpak te organiseren binnen het armoedebeleid.” “Tijdens de behandeling van de begroting 2023 tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteren is de motie bijna raadsbreed aangenomen en heeft het college toegezegd om erop terug te komen in december,” aldus de raadsleden Bennink en Eeken-Hermans. Gratis menstruatieproducten in wc’s van openbare

Lees verder

Bijdrage algemene beschouwingen PvdA Westerkwartier 9 november 2022

Wonen, ontwikkelen en genieten in het Westerkwartier Voorzitter, als ik fiets, wandel of vaar door onze mooie groene en ruime gemeente, genietend van de steeds wisselende vergezichten, dan realiseer ik me dat we bofkonten zijn zoals we hier kunnen wonen. Ik realiseer me ook dat lang niet alle inwoners zich bofkonten voelen, bijvoorbeeld wanneer zij met angst en beven de nota van de energieleverancier zien komen of merken dat hun wekelijkse boodschappen weer duurder zijn geworden. Toch voelen wij ons bofkonten en willen dat blijven. De fractie van PvdA Westerkwartier

Lees verder

‘Mag het licht uit?’ PvdA Westerkwartier gunt mens en dier de rust van het duister.

Westerkwartier – Tijdens de Nacht van de Nacht-boottocht op het Leekstermeer onder begeleiding van IVN Westerkwartier ervoeren PvdA gemeenteraadsleden Sandra de Wit, Mark Veenstra en Myra Eeken-Hermans hoe prettig en rustig het duister voelt. Oorverdovend ganzengesnater begeleidde de fluisterbootjes tijdens een 2 uur durende vaartocht en het donkere Leekstermeer werd scherp omrand door de verlichting van diverse paviljoens, de skyline van Groningen en rode dobberverlichting van nachtvissers. “De skyline van Groningen was nu donkerder dan anders, omdat overheidsgebouwen hun verlichting hadden uitgedaan,” viel het drietal op. “Fijn dat dat een

Lees verder

Stevig vinger aan de pols opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders

PvdA Westerkwartier: “We houden stevig de vinger aan de pols als het gaat om de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders” De fractie van PvdA Westerkwartier vindt het belangrijk om de noden van mensen in het oog te houden en te helpen waar dat kan. Dat geldt ook voor statushouders en vluchtelingen die in de gemeente Westerkwartier opgevangen en geholpen worden. De afgelopen maanden is er heel veel gebeurd. Crisis noodopvang Sinds Hemelvaartsdag (26 mei) bood het Westerkwartier onderdak aan 150 vluchtelingen, meeste zonder verblijfsstatus. Met inzet van

Lees verder