Visie op recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme vormen zoals het college terecht aangeeft een belangrijke economische pijler voor het Westerkwartier. De fractie van de PvdA is dan ook blij dat we vandaag spreken over de visie recreatie en toerisme. Allereerst ook de complimenten voor het werk dat er met het ontwikkeling van deze is gemoeid, veel mensen zijn hier bij betrokken geweest. Voor onze fractie is het belangrijk dat recreatie en toerisme toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen en iedereen ervan kan profiteren. Recreatie en toerisme dragen in brede zin bij aan de welvaart

Lees verder

Pluim!

Vorige week heeft Henrica Bergsma, fractieassistent van de PvdA een mooie bos rozen overhandigd aan Simone Snijder in Marum. Simone is sportinstructeur en probeert al enkele jaren een trimbaan gerealiseerd te krijgen. Toen de sportscholen dicht moesten heeft ze een alternatieve trimbaan gerealiseerd door langs een bekende wandelroute kaartjes te plaatsen met oefeningen erop en natuurlijkmet een korte toelichting. Toen de tweede corona crisis begon heeft ze dit weer opgepakt en is dit initiatief ook door anderen opgepakt met als resultaat, trimbanen in Marum, het Coendersbos, in Nienoord en in

Lees verder

Westerkwartier pluspad viert 10 jarig jubileum

Het Westerkwartierpluspad  is een prachtige lange afstandswandelroute van 165 km door het Groningse Westerkwartier die erom vraagt gelopen te worden. In 2021 bestaat deze route 10 jaar. Ter gelegenheid daarvan is er nu ook een mogelijkheid om de route via het wandelknooppunten-netwerk te lopen. De initiatiefnemers hebben het bijbehorende routeboekje met de nieuwe knooppuntenversie vandaag aangeboden aan wethouder Elly Pastoor. Daarna hebben ze gezamenlijk Coronaproof een stukje van de route gewandeld. InitiatiefnemersJannie Reinders uit Opende, Emmy Wolthuis uit Breede en Frans Traa uit Lettelbert namen ruim 10 jaren geleden het

Lees verder

Ook het landschap is voor ons van groot belang!

In navolging van het landelijke jaarthema “Ode aan het Landschap” van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen brengt de Werkgroep Regiomarketing van de Gebiedsraad Middag-Humsterland samen met de gemeente Westerkwartier een ode aan het Nationale Landschap Middag-Humsterland. Het themajaar “Ode aan het Landschap 2021” is bedoeld om het Nederlandse landschap onder de aandacht te brengen in al zijn facetten: niet alleen het landschap zelf, maar ook de cultuurhistorie, de historische verhalen, de invloed van de mens op de natuur, de kunstzinnige verbeelding van het landschap, de kwetsbaarheid ervan, enz.

Lees verder

Ook wij houden ons bezig met het milieu

PvdA Westerkwartier op bezoek bij Smilease. Een bezoek dat al lang in het vat zat maar dat door Corona uitgesteld was. Bj Smilease in Leek is het niet alleen auto’s kijken maar in dit geval hebben we ons laten voorlichten over de energie beperkende maatregelen die bij het ontwerpen van dit gebouw getroffen zijn. Het gebouw aan de A7 is meer dan energie neutraal waardoor de CO2 uitstoot fors beperkt wordt Aardwarmte, zonne-energie en techniek zijn zo ingezet dat het resultaat optimaal is. Jammer is de beperking die door de

Lees verder

onderwijs, de poort naar een betere toekomst

Wethouder Pastoor bezoekt succesvol onderwijs Route Rubicon Donderdag 15 april bezocht wethouder Elly Pastoor Route Rubicon op landgoedboerderij Oosterheerdt in Leek. Samen met het Noorderpoort is Route Rubicon opgezet in de gemeente. Deze manier van onderwijs geeft jongeren op een andere manier de kans om alsnog een MBO 2 diploma te halen. Elly Pastoor is heel blij met Route Rubicon in de gemeente Westerkwartier: “Dit opleidingstraject is in het leven geroepen voor jongeren bij wie, om allerlei redenen, de schoolse omgeving niet goed past. Met het volgen van Route Rubicon

Lees verder

Kijk en luister mee in de vooruitkijkspiegel maandag 19 april a.s.

Als je afval geld oplevert -zicht op een kringloopsamenleving Maandagavond 19 april 2021, 19.30 uur via https://www.westerkwartier.nl Gemeenteraad Westerkwartier over de mogelijkheden van kringloop We stoppen het probleem graag letterlijk en figuurlijk weg. Onze manier van leven van gebruik en maken van dingen levert veel afval en vervuiling op. En daar moeten we wat mee, anders verstikken we ons milieu en landschap. Bovendien jagen we de klimaatverandering aan. Intussen gebeurt er wel een en ander in Westerkwartier. We scheiden ons afval. Er wordt gewerkt aan duurzaamheid in de bouw en

Lees verder

Een goede gezondheid van groot belang

Gezondheid is 1 van de belangrijke speerpunten in ons verkiezingsprogramma. Met het onderstaande programma kan er voorkomen worden dat er aandacht besteed wordt aan b.v. overgewicht. Gemeente Westerkwartier maakt pilot met innovatieve Fitgaaf!-app mogelijk! Hoe kunnen we kinderen en hun ouders op innovatieve wijze stimuleren om gezonder te leven en meer te bewegen? Deze vraag bracht de Groninger zzp-er Tom Steffens op het innovatieve idee van een Fitgaaf!-app. De gemeente Westerkwartier is enthousiast over het innovatieve idee en stelt een innovatiesubsidie beschikbaar om een pilot met de app in het

Lees verder

Tonk aanvraag

Ook zetten wij ons als PvdA fractie in voor ondersteuning met betrekking tot wonen. Vandaar dat onderstaande schrifelijke vraag aan het colege gesteld is. Schriftelijke vragen met betrekking tot aanvragen TONK-steun gemeente Westerkwartier Inleiding:Recent hebben wij kunnen lezen dat de nieuwe steunregeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) veel minder wordt gebruikt dan aanvankelijk verwacht. De regeling kan sinds vorige maand worden aangevraagd, vanuit het kabinet is een bedrag van 260 miljoen euro beschikbaar gesteld. De TONK is bedoeld voor mensen die door de coronacrisis bijvoorbeeld hun woonlasten niet goed kunnen

Lees verder

Hoe is het geregeld voor de bijstandsontvangers in het Westerkwartier?

Als PvdA Westerkwartier hebben wij onderstaande vraag gesteld. Onderwerp: Schriftelijke vragen met betrekking tot bijstandsontvangers. Inleiding: Recent hebben wij kunnen lezen dat er mogelijk door ruim 200 gemeenten bij bijstandsontvangers met schulden beslag is gelegd op meer geld dan wettelijk mag. Dat zou blijken uit een document van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Koninklijke Beroepsorganisaties van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) (in handen van de NOS).  Onze fractie heeft naar aanleiding van deze berichten de onderstaande schriftelijke vragen aan het college gesteld: Vragen: Is in beeld of binnen de gemeente

Lees verder