Kernpunt: natuur en landschap

Een eerlijk en sociaal Westerkwartier

bestaanszekerheid, vrijheid, gelijke kansen, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid

Natuur en landschap:

  • Natuur, landschap en cultuurhistorie worden gekoesterd en versterkt. En niet alleen vastgelegd in
    de omgevingsvisie maar als Fractie handelen we daarna.
  • Zonnepanelen worden in eerste instantie op daken van bedrijven en bewoners gelegd.
  • Grootschalige activiteiten voor energieontwikkeling worden zoveel mogelijk ontwikkeld op daarvoor aangewezen plekken. Voor welke plekken kiezen wij?
  • Kleinschalige activiteiten voor energieontwikkeling vinden plaats dicht tegen de dorpen aan.
  • De landbouw in het buitengebied wordt zorgvuldig ingepast in natuur en landschap met het streven naar verbreding en verduurzaming in plaats van schaalvergroting, met meer aandacht voor dierenwelzijn.

PvdA. Thuis in het Westerkwartier.