Kernpunt: Kansengelijkheid

Een eerlijk en sociaal Westerkwartier

bestaanszekerheid, vrijheid, gelijke kansen, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid

Kansengelijkheid:

 • Niemand komt in de kou te staan, er is passende ondersteuning voor inwoners die dat nodig
  hebben op alle gebieden: bijvoorbeeld bij financiële problemen of door energiecoaches bij
  verduurzamingsvragen. Die hulp is ook makkelijk vindbaar voor inwoners.
 • Hulp vragen wordt aangemoedigd. Er wordt regelmatig bijvoorbeeld eens per kwartaal actief gecommuniceerd in onder meer de lokale bladen over de verschillende regelingen die er zijn en de plek waar ze gevonden kunnen worden.
 • Er wordt niet bezuinigd op de uitgaven voor de mensen met de laagste inkomens. Op voorstellen van deze strekking stemmen wij tegen.
 • De gemeente is een betrouwbare partner, signaleert actief waar problemen zijn en ondersteunt haar inwoners.
 • De gemeente is toegankelijk, zowel door eenvoudig taalgebruik als door eenvoudige regelingen voor participatie. Te beginnen met een beter leesbaar maken van de Website.
 • De drempels voor meedoen aan sport, muziek en cultuur zijn voor iedereen laag. Voor inwoners en voor ondersteuners is duidelijk welke regelingen er zijn hen te ondersteunen.
 • Kinderen krijgen al vroeg alle kansen: er wordt optimaal ingezet op voor- en vroegschoolse educatie, er is samenwerking met het onderwijs en vanaf -9 maanden wordt ingezet op gezondheid.
 • Iedereen (dus niet alleen gezinnen) die een inkomen tot 130% van het minimumloon heeft, kan gebruikmaken van alle regelingen voor minima.

PvdA. Thuis in het Westerkwartier.