Kernpunt: Betaalbaar wonen

Een eerlijk en sociaal Westerkwartier

bestaanszekerheid, vrijheid, gelijke kansen, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid

Betaalbaar wonen:

  • Er komen meer duurzame en betaalbare huurwoningen, vooral voor lagere inkomens, jongeren
    en ouderen. Eind 2022 is er een noodpakket wonen. Indien nodig door ons ingediend.
  • Huizen zijn bestemd voor inwoners, niet voor beleggers
  • Eind 2022 is er een gemeentelijke verordening die kopen en niet wonen boven een bepaalde prijsklasse onmogelijk maakt.
  • Duurzaamheid is beschikbaar en bereikbaar voor iedereen.
  • De gemeente houdt beleggers en projectontwikkelaars aan het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen.
  • Er wordt actief gezocht naar kleinschalige (beschermde) woonvormen voor kwetsbare groepen.
  • Met woningcorporaties worden prestatieafspraken gemaakt: hoeveel sociale huurwoningen worden er gebouwd en hoeveel sociale huurwoningen worden er maximaal verkocht.

PvdA. Thuis in het Westerkwartier.