Links

Gemeentelijk

GroenLinks Westerkwartier

PvdA Het Hogeland

Gemeente Westerkwartier

Provincie en Waterschappen

PvdA Provincie Groningen

PvdA Waterschap Noorderzijlvest

PvdA Wetterskip Fryslân

Landelijk

Mijn PvdA

PvdA

PvdA Wetenschappelijk Bureau

Europa

Europees Parlement