Portefeuilles Sandra de Wit

 • Wettelijke taken (burgemeester)
 • Algemene beleidscoördinatie (burgemeester)
 • Personeel en Organisatie (burgemeester)
 • Veiligheid/Privacy (burgemeester)
 • Dienstverlening & Burgerzaken
 • ICT
 • Internationaal (burgemeester)
 • Inclusief intergemeentelijke en Regionale samenwerking (Zustergemeenten)
 • Financiën (samen met Mark)
 • Inclusief belastingen (samen met Mark)
 • Sociaal domein
  – WMO
  – Welzijn
  – Ouderen
  – Jeugd
  – Gezondheid
 • Verkeer & Vervoer (Infrastructuur en verkeer
 • Beheer openbare ruimte
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Vreemdelingenzaken