Kernpunt: Gezondheidsbeleid

Een eerlijk en sociaal Westerkwartier

bestaanszekerheid, vrijheid, gelijke kansen, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid

Gezondheidsbeleid:

  • Gezondheidszorg is goed toegankelijk, huisartsenzorg is 24 uur per dag bereikbaar en
    spoedeisende hulp is in het hele Westerkwartier binnen 20 minuten beschikbaar.
  • Mantelzorgers worden optimaal ondersteund.
  • Problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgelost: tijdige aandacht voor eenzaamheid, schooluitval en overgewicht of het verminderen van verloedering in buurten en wijken draagt er aan bij dat problemen niet verergeren.
  • In het lokaal preventieakkoord Westerkwartier wordt aandacht geschonken aan de mentale gezondheid van jonge inwoners.
  • Bewegen, zowel voor kinderen als volwassenen, is belangrijk. Het programma de School in Beweging wordt voortgezet, net als het onderzoek naar jeugd rondom bewegen, alcohol, roken en drugs.
  • Roken en alcoholgebruik worden ontmoedigd.
  • Inclusief sporten wordt bij steeds meer verenigingen mogelijk.
  • Gezonde voeding, bij voorkeur via lokale productie, is beschikbaar voor iedereen.

PvdA. Thuis in het Westerkwartier.