Kernpunten 2022-2026

Een eerlijk en sociaal Westerkwartier

bestaanszekerheid, vrijheid, gelijke kansen, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid

De kernpunten hieronder zijn de zeven meest genoemde onderwerpen die door de leden van de PvdA Westerkwartier zijn aangedragen als belangrijk voor de komende jaren. Per onderwerp benoemen we de bijbehorende hoofdpunten waar wij, als PvdA Westerkwartier, voor staan.

Kernpunten:

Klik op Kernpunten 2022-2026 om ons hele kernpuntenplan te lezen.

Klik op Verkiezingsprogramma 2022-2026 om ons verkiezingsprogramma te lezen.

PvdA. Thuis in het Westerkwartier.