Be Schollema

Wethouder namens PvdA en GroenLinks

Bé Schollema

Taken:

 • Duurzaamheid
  – Energietransitie
  – Klimaatadaptatie
 • Waterketen
 • Gaswinning en aardbevingen
 • Milieu/ afval
 • Jeugd
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Bibliotheken
 • Laaggeletterdheid
 • Leerlingenvervoer
 • Kunst en Cultuur

Meer informatie.