Wethouder

Elly Pastoor

Taken: Economie, Duurzaamheid (voedsel), Arbeidsmarkt, Onderwijs, Huisvesting Basisonderwijs, RMC/Leerplicht, Jeugd, Sport (inclusief vastgoed), Gezondheid, Inburgering, Laaggeletterdheid, Recreatie & Toerisme

Het voltallige college