POSTERS PLAKKEN STATEN- EN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2023 VERVOLG

Met dank aan Myra, Sandra en dochter Xanne ging het plakken in Grootegast en in Leek ook snel. Hans en Paula hebben Marum voor hun rekening genomen met plakken. En ook André Hatzman en Mans Klaassens hielpen plakken. Hulde aan alle plakkers en mooi dat de klus weer geklaard is. Een klein deel van het Westerkwartier valt onder het waterschap Wetterskip Fryslân en ook daarover is sinds gistermiddag informatie te vinden op onze website. Ga hiervoor naar VERKIEZINGEN STATEN EN WATERSCHAP 2023.

Lees verder

Posters plakken Staten- en Waterschapsverkiezingen 2023 UPDATE

In Grootegast was de aftrap voor het centraal posters plakken op de verkiezingsborden voor de Provinciale Staten- en Waterschapzverkiezingen in 2023. Met Jelle Veenstra en Myra Eeken-Hermans namens PvdA Westerkwartier. Andere collega’s nemen het plakestafettekwastje in de loop van de dag van ons over. Met een beetje extra aandacht voor de Wetterskip posters want dat is toch een beetje een vreemde eend in de bijt hier in Grunn’n. Waterschapsgrenzen worden niet bepaald door provinciegrenzen, maar door waterloopjes- en lopen.

Lees verder

PvdA in de raad: gemeentelijk afvalbeleid

De PvdA kan zich prima vinden in de uitgangspuntennotitie die als basis dient voor het afvalbeleid van de gemeente Westerkwartier. Fijn ook dat we als raad al vroeg betrokken werden in het proces, immers, afval betreft iedereen. De PvdA ziet vooral uitdaging in aan de ene kant het betaalbaar houden van de afvalinzameling en aan de andere kant het verminderen van de hoeveelheid afval. En daarbij willen we graag oog hebben voor innovaties, zolang de effecten hiervan maar ten goede komen van onze inwoners. Verder lijkt het nog een hele

Lees verder

40 jaar standvastig boeren

Enumatil – Fracties en geïnteresseerde leden van GroenLinks en PvdA Westerkwartier reikten tijdens de Soamloop op 13 januari het “Certificaat van Standvastigheid” uit aan Arjen Boer en Margriet Knol (Ande Niedijk) die al 40 jaar lang standvastig boeren, op dit moment in Enumatil. Normaliter ontvangt iemand die 40 jaar in dienst is allerlei extraatjes van ‘de baas’, als je eigen baas bent is dat lastig. Aldus GroenLinks gemeenteraadslid Klaas Wybo van der Hoek, die hen namens de fracties van GroenLinks en PvdA Westerkwartier daarom een mooi certificaat, een traditionele poffert

Lees verder

‘Zwemmen in het Dwarsdiep kan straks weer veilig’

De waterkwaliteit in het Dwarsdiep zal vanaf pakweg 2025 naar verwachting sterk verbeteren. Dit wordt mogelijk dankzij de dan waarschijnlijk afgeronde bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in Gaarkeuken. Lozing van afvalwater vanuit Marum op het Dwarsdiep is dan iets van het verleden. De waterkwaliteit maakt dan zo’n sprong dat zwemmen in het Dwarsdiep weer veilig kan. Aldus PvdA bestuurder, Herman Beerda, DB-lid van Waterschap Noorderzijlvest en portefeuillehouder voor de waterberging- en natuurontwikkeling operaties in het Zuidelijk Westerkwartier. Die verbeterde waterkwaliteit is voor natuur en diversiteit een grote opsteker. De volledige

Lees verder

Ons Rode Hart november 2022 uitgekomen!

Enkele dagen geleden is Ons Rode Hart het afdelingsblad van de PvdA afdeling Westerkwartier, van november 2022 uitgekomen. Daarin onder meer een interview met Herman Beerda, lid dagelijks bestuur waterschap Noorderzijlvest. Herman praat ons bij over prangende kwesties rond water: verkiezingen in maart, waterkwantiteit en -kwaliteit, waterberging en, heel concreet en in detail, dat we vanaf 2025 weer schoon water hebben in Dwarsdiep. Verder leest u de PvdA bijdrage aan de algemene beschouwingen in de gemeenteraad van Westerkwartier, een lekker informele Keek op de Week van wethouder Bé Schollema en

Lees verder

‘Bloedserieus’ GroenLinks en PvdA Westerkwartier willen structurele aanpak menstruatiearmoede

Westerkwartier – Naast de energiecrisis en de flink gestegen kosten voor levensonderhoud hoort ook aandacht te zijn voor menstruatiearmoede. Althans, dat vinden Natasja Bennink (GL) en Myra Eeken-Hermans (PvdA), initiatiefnemers van de motie Bloedserieus. “We roepen het college op om een structurele aanpak te organiseren binnen het armoedebeleid.” “Tijdens de behandeling van de begroting 2023 tijdens de gemeenteraadsvergadering van gisteren is de motie bijna raadsbreed aangenomen en heeft het college toegezegd om erop terug te komen in december,” aldus de raadsleden Bennink en Eeken-Hermans. Gratis menstruatieproducten in wc’s van openbare

Lees verder