Opening evenemententerrein De Molenstreek Zevenhuizen

Op vrijdag 12 augustus 2022 was Sandra de Wit, onze fractievoorzitter, op bezoek bij de opening van het evenemententerrein Multifunctioneelcentrum De Molenstreek in Zevenhuizen door locoburgemeester Bé Schollema. Het is prachtig geworden, dankzij de vele inspanningen door de vele inwoners uit het dorp. Er was een grote opkomst en het was leuk de verschillend activiteiten gelijk te zien, skeeleren, elektrisch bestuurde miniatuur auto’s en het bekijken van oltimers. Allemaal activiteiten die buiten op de geasfalteerde baan kunnen plaats vinden. Nu hopen op een koude winter met schaatspret! Binnen werd er

Lees verder

(Her)waardering houtsingels en -wallen

Opende – Fracties en geïnteresseerde leden van GroenLinks en PvdA Westerkwartier spraken met experts op het gebied van het onderhoud van houtsingels en -wallen tijdens de -inmiddels bekende- Soamloop van beide fracties. Op het erf van Willem Hofstede in Opende ontmoetten ze Jaap van Gorkum (veldcoördinator Collectief Groningen West) die sprak over hoe dit Collectief omgaat met houtsingelonderhoud. Garmt Renkema (Platform Natuur en Landschap WK) gaf zijn kijk op het onderhoud van het typerende houtsingellandschap van het Westerkwartier. Jaap van Gorkum: “Het subsidiebeleid voor de toenmalige agrarische natuurverenigingen had weinig

Lees verder

Huisvesting gemeente Westerkwartier

Woensdagmiddag, 13 juli 2022 heeft de raad een besluit genomen over de toekomstige huisvesting van de gemeente Westerkwartier. We kijken terug op een heel mooi proces. De raad is al lang betrokken bij alle plannen. Mede door vragen van de PvdA is een tussenstap gemaakt en zijn er nadere onderzoeken gedaan. De uitkomsten van die onderzoeken zijn nu verwerkt. En daardoor is met meer kennis en achtergrond een uitgebreid advies gegeven aan de raad. De fractie van de PvdA heeft onder meer gevraagd om meer inzicht in de gevolgen van

Lees verder

Bijzondere raadsvergadering: coalitieakkoord aangenomen en installatie nieuw college

Op woensdagavond 13 juli 2022 heeft de raad afscheid genomen van Elly Pastoor als wethouder en is Bé Schollema geïnstalleerd als nieuwe wethouder namens de PvdA en GroenLinks. Dit gebeurde tijdens een zeer druk bezochte bijzondere raadsvergadering in de raadzaal van het gemeentehuis in Zuidhorn. Elly werd eerst toegesproken door burgemeester Ard van der Tuuk. Vervolgens werd Elly toegesproken door onze fractievoorzitter Sandra de Wit. En daarna nam Elly zelf ook nog het woord. Elly is nu met pensioen en komt na jaren van hard werken aan andere dingen toe.

Lees verder

PvdA en GroenLinks stemmen onder applaus in met coalitieakkoord!

Tijdens de algemene ledenvergadering van PvdA Westerkwartier en GroenLinks Westerkwartier in dorpshuis De Rotonde in Niekerk hebben de leden van beide partijen bij acclamatie en onder applaus ingestemd met het coalitieakkoord “Het gaat verder in Westerkwartier: veerkrachtiger, innovatiever en socialer”. Morgen, woensdag 13 juli 2022, moet het akkoord van de coalitiepartijen VZ Westerkwartier, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks en Sterk Westerkwartier nog door de raad worden bekrachtigd en moeten de wethouders worden geïnstalleerd. En daarna kan het werk voor de nieuwe raadsperiode van start gaan.

Lees verder

Bereikt coalitieakkoord en voorgedragen wethouders

De formerende partijen VZ Westerkwartier, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA en Sterk Westerkwartier hebben een akkoord bereikt tijdens de coalitiebesprekingen. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders wil aan de slag gaan met het coalitieakkoord “Het gaat verder in Westerkwartier: veerkrachtiger, innovatiever en socialer”. De fractievoorzitters van de fracties uit de coalitie zullen het coalitieakkoord toelichten tijdens de raadsvergadering op woensdag 13 juli vanaf 19.30 uur in de Raadzaal in Zuidhorn. Vervolgens kunnen de overige raadsleden hierover vragen stellen. Er zijn vijf kandidaat-wethouders voorgedragen na de gemeenteraadsverkiezingen en de formatieperiode. Het gaat

Lees verder

Formatie in Westerkwartier van start

De verlengde informatieronde is afgerond. De uitkomst van deze ronde is een brede coalitie. Vijf partijen gaan formeren: VZ Westerkwartier, ChristenUnie, PvdA/Groenlinks en Sterk Westerkwartier. Vanaf volgende week wordt gestart met het formatieproces. Marcel Thijsen en Jannes Janssen zijn gevraagd als formateurs en bereid deze opdracht aan te nemen. Bron: Gemeente Westerkwartier

Lees verder

Crisis noodopvang in de gemeente Westerkwartier

In de raad van 25 mei maakte burgemeester van der Tuuk bekend dat Westerkwartier de opdracht heeft gekregen crisisnoodopvang te regelen. Dit moet snel om de situatie in Ter Apel te onlasten. Natuurlijk vind de fractie van de PvdA dat we moeten opstaan om deze noodopvang mogelijk te maken. Vanmorgen kregen wij als raad een berichtje van de Burgemeester dat we konden komen kijken en helpen. Als PvdA vinden we natuurlijk dat we een humane opvang moeten regelen. En voor de helderheid, slapen in een hal is vele malen beter

Lees verder