Portefeuille

Wethouder: Bé Schollema

 • Duurzaamheid
  – Energietransitie
  – Klimaatadaptatie
 • Waterketen
 • Gaswinning en aardbevingen
 • Milieu/afval
 • Jeugd
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Bibliotheken
 • Laaggeletterdheid
 • Leerlingenvervoer
 • Kunst en Cultuur