Gemeente neemt extra maatregelen detailhandel Westerkwartier

De coronacrisis heeft een enorme weerslag op de detailhandel. Daarom is, in aanvulling op de maatregelen die worden voorgesteld, in de detailhandelsvisie een kort coronamaatregelenpakket opgesteld:

·         Alle detailhandel mag op zondag open
Met ingang van zondag 17 mei mogen alle winkels in het Westerkwartier als ze dat willen van 8.00 tot 20.00 uur open. Vanwege het coronavirus wijkt de gemeente af van de gebruikelijke openingstijden.Deze maatregel geldt in eerste instantie tot en met 31 december 2020. Aan het eind van het jaar wordt besloten of deze maatregel verlengd moet worden.

·         Ondersteunen Shop lokaal campagne/online warenhuis

Om consumenten te bewegen om bij de lokale winkelier te kopen wil de gemeente ondersteunen bij het opzetten van shop lokaal campagnes. Ook wil de gemeente in overleg met de ondernemers kijken naar de online mogelijkheden om de dorpscentra ook online op de kaart te zetten. 

·         Detailhandelsvisie versneld uitvoeren

27 mei wordt de detailhandelsvisie besproken in de gemeenteraad. Het college wil in overleg met de ondernemersverenigingen meteen starten met de uitvoering van de visie. Per dorp wordt gekeken welke acties nodig zijn.


Met deze maatregelen hopen we op korte termijn een positieve bijdrage te leveren aan de detailhandelssector. Om de maatregelen te toetsen is er contact geweest met ongeveer 20 individuele ondernemers in de gemeente verdeeld over verschillende dorpen en vijf ondernemersverenigingen.

Vanuit de gemeente worden de ondernemers nu al individueel geholpen vanuit de TOZO regeling. Op 6 mei waren er in de gemeente Westerkwartier 900 aanvragen voor de TOZO ontvangen. 10% van de aanvragen komt van detaillisten. Dit betekent dat er 90 bedrijven in de detailhandel een aanvraag hebben ingediend.  De verwachting is dat dit aantal oploopt naarmate de crisis langer duurt.

Wethouder Pastoor geeft aan dat de gemeente het gezien de effecten van de Coronacrisis noodzakelijk vindt om versneld acties op te pakken voor de detailhandel. Zeker gezien het feit dat de detailhandel één van de belangrijkste werkgevers in onze gemeente is. Het college staat ook open voor aanvullende ideeën vanuit de ondernemers (verenigingen) om samen de effecten van de crisis tegen te gaan. Wethouder Pastoor zal daarover op korte termijn in gesprek gaan met de ondernemersverenigingen.