Ieder gelijke kansen

Als partij vinden wij het super belangrijk dat iedereen gelijke kansen moet hebben. In onderstaande stuk beantwoord onze wethouder wat de stappen zijn die in het Westerkwartier gemaakt zijn en geeft zij een blik in de toekomst. Wij als fractie zullen ons ook blijven inzetten om de kansengelijkheid te vergroten! In de afgelopen jaren stelden vijftig gemeenten in Nederland een GKA-agenda op. Hierin staat beschreven welke interventies binnen de gemeente worden uitgevoerd om kansengelijkheid te bevorderen. In 2022 wordt dat aantal verdubbeld naar honderd GKA-agenda’s. De lokale context en uitdagingen

Lees verder

Welzijn en Zorg

Ook de afgelopen weken is onze wethouder super actief geweest met onderdelen die ook voor ons als PvdA Westerkwartier van groot belang zijn. Die in ons vorige, maar ook in ons huidige verkiezingsprogramma als speerpunten meegenomen worden ! Ondersteuning Jeugd en gezin De gemeente Westerkwartier heeft de Europese aanbesteding voor ‘Ondersteuning Jeugd & Gezin (OJG) in de gemeente Westerkwartier’ afgerond. De opdracht is gegund aan Sociaal Werk De Schans. De gunning houdt in dat De Schans vanaf 1 februari volgend jaar de dienst overneemt. De gemeente Westerkwartier heeft de opdracht

Lees verder

Ledenvergadering stelt programma en kandidatenlijst vast

Na afloop is het even dringen geblazen: penningmeester Simon Jelsma kiekt de enthousiaste leden voor een mooie groepsfoto. Dus wringt iedereen zich na afloop op de stoep naast Dorpshuis de Welle in de Wilp. Daarna legt Simon ook nog de eerste zeven van de nu vastgestelde kieslijst op de gevoelige plaat vast. Laat de verkiezingen voor de gemeenteraad nu maar komen. Het overleg van zaterdag 30 oktober was een van de belangrijkste van dit jaar: ruim 40 leden waren gekomen om het verkiezingsprogramma vast te stellen en, nog belangrijker, de

Lees verder

AED

AED’s Onlangs kreeg ik een oproep van Groningen HartVeilig, ik was snel ter plaatse en kon de hulpverlening starten.  De melding die ik kreeg: Haal de AED op adres ….. vlak bij mij in de buurt. Mooi te zien dat het netwerk van AED’s steeds beter wordt, ik hoefde niet ver om de AED te halen. Vanuit de fractie van de PVDA is hier steeds aandacht voor gevraagd en zijn verschillende initiatieven gestart om het netwerk steeds beter te krijgen. ook zijn een aantal fractieleden getraind om te mogen werken

Lees verder

Welkom in Zuidhorn

Bestuur, leden en fractie waren aanwezig op Welkom in Zuidhorn. De wensboom is gedurende de dag gevuld en er zijn waardevolle gesprekken gevoerd met inwoners van de gemeente Westerkwartier. Niet bij welkom in Zuidhorn geweest………….stuur ons een bericht, zodat wij ook uw wensen mee kunnen nemen.

Lees verder

wat een inspererend bezoek !

Afgelopen woensdag zijn Henrica Bergsma en Sandra de Wit van de PVDA fractie samen met Statenfractie leden Isolde den Haring, Romke Visser, Richard Joling en  Reinier Schoep een bezoek gebracht aan de gebied coöperatie Westerkwartier. Dit om bij te praten over onderwerpen als onderwijs, regionale voedselketen, samenwerking met bedrijven, natuur inclusieve landbouw, transitie naar duurzame energie, jongeren en talentontwikkeling etc. Stuk voor stuk onderwerpen waar wij ons als Partij van de Arbeid sterk voor maken. We waren dan ook niet voor het eerst op bezoek, zowel de fractie van de Staten

Lees verder

Fractie maakt zich op voor nieuw politiek seizoen

Op de dag waarop veel geschiedenis geschreven is(28-8, heeft de aftrap van de Fractie van de PvdA voor het nieuwe seizoen plaatsgevonden. De bijeenkomst bestond vooral uit verdieping en zijn verschillende onderwerpen aan de orde geweest. Een frisse start met een mooie uitdagende campagne voor de boeg. Als fractie hebben wij er zin in. Op de foto v.l.n.r. Hans Koenders, Henrica Bergsma, Mark Veenstra, Sandra de Witte Anne van der Laan en Joachim Bekkering.

Lees verder

Ik vind wethouder zijn nog altijd een wereldbaan

Onze wethouder Elly Pastoor in gesprek met de pers. Een aantal zaken die ook voor ons als PvdA belangrijk zijn heeft zij mede door haar inzet voorelkaar gekregen. Denk ik hierbij aan een b.v. het lokale sportakkoord en het voedselakkoord. In onderstaande verslag geeft zij haar bevlogenheid aan. WESTERKWARTIER – Jarenlang werkte Elly Pastoor als regiomanager op het Alfa-college, maar in 2010 maakte ze de switch richting de politiek. Twee jaar lang was ze wethouder namens de PvdA in de stad Groningen en in 2016 werd ze benoemd tot wethouder

Lees verder