Lokaal Sportakkoord laat Westerkwartierders meer bewegen en sporten

Op donderdag 17 september was de officiële ondertekening van het Sportakkoord Westerkwartier door sportverenigingen en – aanbieders, maatschappelijke organisaties en wethouder Elly Pastoor. Een akkoord dat mogelijkheden schept om samen vernieuwende activiteiten te ontwikkelen op gebied van sport en bewegen. De ondertekening van het Lokaal Sportakkoord Westerkwartier is het begin van een mooie samenwerking.

Met het Sportakkoord Westerkwartier willen we bereiken dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport heeft. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. En ieder op zijn of haar eigen niveau.

Om dit te kunnen realiseren hebben we samen een aantal belangrijke ambities benoemd. Ambities waar we samen mee aan de slag gaan. De ambities zijn uitgewerkt in de volgende thema’s:

  • Inclusief sporten en bewegen
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Duurzame sportinfrastructuur

Vervolg

Na de ondertekening gingen de vrijwilligers in de werkgroepen en de kopgroep actief aan de slag om het sport- en beweegaanbod in het Westerkwartier te verbreden en verbinden.

De spelers gingen van start met de verschillende acties uit de vier thema’s. De coördinatie voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord ligt bij de Kopgroep. Vanuit de Kopgroep worden de vier thema’s, doelstellingen en acties – die gezamenlijk zijn geformuleerd – gecoördineerd en gemonitord.

Aanvraag stimuleringsbudget

De gemeente Westerkwartier ontvangt in 2020 en 2021 een stimuleringsbudget vanuit het Rijk. Het gaat om een jaarlijkse bijdrage van € 40.000,-. Lokale organisaties kunnen bij de Kopgroep een projectaanvraag indienen. De Kopgroep zal, aan de hand van vooraf bepaalde criteria, het budget aan de projecten toekennen. Van belang is dat het project een bijdrage levert aan de ambitie en doelstellingen van het Lokaal Sportakkoord. Subsidie aanvragen voor activiteiten in het kader van het sportakkoord kan door te mailen naar sportakkoord@westerkwartier.nl (check Esther)