Aanbesteden

De aanbesteding ‘welzijnwerk’ in het sociaal domein, de zgn basisondersteuning, heeft in Leek veel aandacht gekregen. Het roept veel ongerustheid op onder vrijwilligers en professionals. Dit blijkt ook uit de ingezonden brief van de heer Weites die vorige week in ‘de Krant’ stond. 

Hoe staan wij erin als PvdA?

Wij willen in Leek het werk dat door vrijwilligers op allerlei gebieden gedaan wordt in stand houden. Zoals tafeltje dekje, ICT ondersteuning, ouderen vervoer, etc. Dit zijn vooral zaken waar wordt samengewerkt tussen vrijwilligers en de professionele organisaties Schutse en Spinn. Onze insteek is erop gericht met de aanbesteding hierop voort te borduren.

Vanaf 2015, toen de decentralisaties in de zorg startten, was helder dat er een ontwikkeling was ingezet die tot transformatie van zorg en welzijn moest leiden. Een belangrijk punt hierbij is het in één hand brengen van de hele ‘toegang’ tot de zorg en welzijn. Dit vanuit het idee dat toegang tot zorg en ondersteuning voor de burger nog makkelijker en toegankelijker moet zijn. In Leek gaat het goed! Dit is het moment te kijken waar het nog beter kan.

Voor deze aanbesteding zijn voor de PvdA de belangrijkste punten:

  •       behoud van de lokale kennis, betrokkenheid en infrastructuur;
  •       behoud van de lokale werkgelegenheid;
  •       het spreken van de “taal” en het kennen van lokale gewoontes en van de omgeving van de burgers.

Bovenstaande punten zijn dan ook door ons ingebracht en overgenomen. 

De aanbesteding loopt nu en het is afwachten wat daar uit komt.  De organisatie die de opdracht gegund krijgt zal met een plan van aanpak komen. Dit plan zullen wij volgen, we zullen bekijken of de punten die wij belangrijk vinden voldoende in het plan terug komen. Daarnaast bekijken we of de organisatie de basisondersteuning invult zoals wij dat steeds voor ogen hebben.

Met vriendelijke groet,

PvdA Westerkwartier