AED

AED’s

Onlangs kreeg ik een oproep van Groningen HartVeilig, ik was snel ter plaatse en kon de hulpverlening starten. 

De melding die ik kreeg: Haal de AED op adres ….. vlak bij mij in de buurt.

Mooi te zien dat het netwerk van AED’s steeds beter wordt, ik hoefde niet ver om de AED te halen.

Vanuit de fractie van de PVDA is hier steeds aandacht voor gevraagd en zijn verschillende initiatieven gestart om het netwerk steeds beter te krijgen. ook zijn een aantal fractieleden getraind om te mogen werken met de AED.

Tijdens de bijscholing van HartVeilig, die sinds september weer fysiek mogen plaatsvinden, vertelde een burgerhulpverlener uit een klein dorp in het Westerkwartier over de initiatieven en afspraken die in hun dorp waren gemaakt. De hulpverleners kennen elkaar, zoeken elkaar op voor overleg. Hoe mooi is dat!

Goed te horen dat ook in de dorpen de AED’s belangrijk gevonden worden en nog mooier is het te horen over de situaties waar het verschil gemaakt is! En ook als iemand niet meer te redden is door het reanimeren, dan is het fijn als het gevoel overheerst dat ten minste alles is gedaan. Dit is wat ook door de vrijwilliger uit een klein dorp in het Westerkwartier werd verteld.

Op dit moment is het Westerkwartier goed gedekt, op enkele plekken vraagt dit nog verbetering waar we mee bezig zijn.

Vooral in het buitengebied ligt er nog een andere uitdaging. Het gaat dan om goed zichtbare huisnummers. Op ons initiatief is een raadsbrede motie aangenomen waarin de gemeente gevraagd is initiatief te nemen om dit te realiseren.

Voor de komende raadsperiode blijven wij aandacht vragen voor een dekkende hulpverlening, huisartsen, spoedhulp, en zeker ook voor het beschikbaar zijn van AED’s die bereikbaar zijn voor burgerhulpverleners, zodat snel gehandeld kan worden als dat nodig is!

Sandra de Wit