(Her)waardering houtsingels en -wallen

Opende – Fracties en geïnteresseerde leden van GroenLinks en PvdA Westerkwartier spraken met experts op het gebied van het onderhoud van houtsingels en -wallen tijdens de -inmiddels bekende- Soamloop van beide fracties. Op het erf van Willem Hofstede in Opende ontmoetten ze Jaap van Gorkum (veldcoördinator Collectief Groningen West) die sprak over hoe dit Collectief omgaat met houtsingelonderhoud. Garmt Renkema (Platform Natuur en Landschap WK) gaf zijn kijk op het onderhoud van het typerende houtsingellandschap van het Westerkwartier.

Jaap van Gorkum: “Het subsidiebeleid voor de toenmalige agrarische natuurverenigingen had weinig oog voor kwaliteit, eigenlijk alleen voor kwantiteit. Toen deze verenigingen zich verenigden in één van de collectieven was er meer regie op de kwaliteit van het beheer van de houtsingels en -wallen. Wij ontzorgen onze leden -meer dan 750 agrariërs- door het jaarlijkse onderhoud in de handen van hoveniers te leggen. Maar er blijven aandachtspunten zoals de geringe vergoedingen, het gebrek aan contact met gemeenten en veel onduidelijkheid over wie nou waarvoor verantwoordelijk is. Een belangrijke verandering die eraan komt is dat de voor de boeren niet-productieve landschapselementen zoals singel, sloot, poel, erf, onderdeel worden van de totale landbouwgrond. Dat scheelt bij subsidies.”

Garmt Renkema: “Het roer moet écht om: ons streven naar meer biodiversiteit moet het lantaarnpalenlandschap gaan verdringen. Onze blik was somber: van de 1100 km houtsingels is nu nog maar 500 over en ook de kwaliteit van deze singels is de laatste jaren ernstig achteruit gegaan. Wij zijn blij om te horen dat er verandering in de lucht hangt. Wij zetten ons stevig in op niet meer doordunnen van de singels, zuinig omgaan met oude bomen en niet hoog opsnoeien. Eigenlijk pleiten wij voor het meer met rust laten van de natuur in de singels. Maar ook: een beter vergoedingensysteem, duidelijker en steviger vergunnings- en handhavingssysteem, verbeteren van het draagvlak bij boeren en burgers en meer in gesprek gaan met overheden en andere partners.”

Voor de deelnemers was het heel waardevol zo bijgepraat te worden. Vanuit de fracties was te horen: “Het geeft ons veel informatie die we in de komende raadsperiode goed kunnen gebruiken en we zien dat waar organisaties tegenover elkaar leken te staan, elkaar op inhoud hebben gevonden. In de toekomst gaan we hier zeker nog veel van horen. Zeker in relatie tot de afspraak in het coalitieakkoord om een boom per inwoner, dus 63.000 bomen, in de komende jaren te gaan planten in het Westerkwartier.”

Fotobijschrift: GroenLinks (Klaas-Wybo van der Hoek) en PvdA (Myra Eeken-Hermans) Westerkwartier hebben aandacht voor oeroude bomen in het houtsingellandschap (Foto: Natasja Bennink)