Ondernemersfondsen voor promotie en activiteiten winkelcentra Leek en Zuidhorn

De PvdA wil graag dat ondernemers zich thuis voelen in het Westerkwartier.

Deze week zijn de convenanten ondertekend voor de ondernemersfondsen voor de centra van Leek en Zuidhorn. Een ondernemersfonds is een fonds waaruit gezamenlijke activiteiten voor ondernemers gefinancierd kunnen worden. Bijvoorbeeld evenementen, promotie, feestverlichting en bloembakken. Het doel is om meer bezoekers naar het centrum te trekken, het verblijfsklimaat te verbeteren en meer omzet voor ondernemers te genereren. De Stichting Promotie Platform Leek en de Stichting Ondernemersfonds Kom Zuidhorn beheren de ondernemersfondsen.

Wethouder Elly Pastoor: “Veel ondernemers zijn getroffen door de coronabeperkingen. Wij hopen dat we nu een tijd tegemoet gaan dat de ondernemers weer kunnen ondernemen. Wij doen een oproep aan iedereen om de lokale middenstand te steunen. Met het ondernemersfonds beschikken ondernemers nu over de middelen voor promotie en activiteiten in de centra. Hiermee draagt het ondernemersfonds bij aan een aantrekkelijk en gezellig winkelcentrum.”

In september 2021 heeft de gemeenteraad besloten medewerking te verlenen aan het instellen van ondernemersfondsen op basis van reclamebelasting. Nu zijn de afspraken over deze centrumfondsen uitgewerkt en vastgelegd in convenanten tussen de gemeente en de beherende stichtingen.

Fotobijschrift: ondertekening van het convenant voor het ondernemersfonds Leek door voorzitter St. Promotie Platform Leek Berend Hoekstra en wethouder Elly Pastoor.