Onze raadsleden beëdigd

Onze raadsleden Myra (links) en Sandra (rechts) beëindigd. Ons raadslid Mark was met griep thuis.