“We willen een duurzame revolutie voor iedereen”

WESTERKWARTIER – Duurzaamheid. Een woord dat men tegenwoordig vaak, en steeds vaker, tegenkomt. Het is een belangrijk onderwerp dat vaak ter sprake komt. Is het niet omdat een Amerikaanse muppet duurzaamheidsverdragen opzegt, dan is het wel omdat boeren windmolens willen plaatsen op hele oude cultuurhistorische plaatsen. Maar waar iedereen -met uitzondering van Donald Trump- het over eens is, is dat we met z’n allen moeten verduurzamen. “Dat is goed voor zowel het milieu als voor de portemonnee”, vindt Mark Veenstra.

Lees verder

Themadiscussie – ‘Een duurzame revolutie – betaalbaar voor iedereen’.

Betaalbaar duurzaam Op donderdag 21 september a.s. houdt de PvdA-Westerkwartier een eerste discussieavond in een reeks van vijf ter voorbereiding van het verkiezingsprogramma. Hoe kunnen we duurzame energie zo organiseren dat iedereen daar profijt van trekt, ook mensen met een lager inkomen? En: hoe gaan we om met de spanning tussen meer duurzaamheid en behoud van ons mooie landschap?

Lees verder

Raadsleden gezocht

De PvdA Westerkwartier zoekt kandidaten voor haar verkiezingslijst. Leden kunnen zich zelf, maar ook andere leden kandideren. En als u geen lid bent? Voor alle kandidaten geldt: wil je jezelf of iemand anders kandideren, stuur dan een motivatie waarom jij je kandidaat stelt naar: p.grit.pvda@kpnmail.nl Dat kan ook als u geen lid bent maar dat wel wilt worden. Er volgt in dat geval eerst een verkennend gesprek met bestuursleden van de afdeling Westerkwartier. In november 2018 vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Vragen Heb je vragen, neem dan

Lees verder

Een rode draad voor het Westerkwartier

  Een Rode Draad voor het Westerkwartier   Vanaf 2019 vormen de vier gemeenten in het Westerkwartier een nieuwe gemeente – de gemeente Westerkwartier. In november 2018 vinden verkiezingen plaats. De PvdA bereidt najaar 2017 het programma voor waarmee onze partij de verkiezingen van 2018 in wil. Kandidaten We hebben daarvoor kandidaten nodig die met ons keuzes willen maken voor een sociaal en sterk Westerkwartier. Misschien bent u dat wel? Onder de knop kandidaatstelling leest u wat er van u verwacht wordt en wat we te bieden hebben als politieke

Lees verder

Wethouders

Op dit moment hebben drie van de vier Westerkwartiergemeenten een wethouder van PvdA huize. Het gaat om Ben Plandsoen in de gemeente Leek, om Jan Vos in Marum en Elly Pastoor in Grootegast. Hieronder leest u meer over hun takenpakket en een interview dat we voorjaar 2017 met hen maakten.

Lees verder

Fracties

Fracties Op dit moment (zomer ’17) zijn er vier PvdA fracties die – onderweg naar de gemeentelijke fusie in 2019 – al nauw met elkaar samenwerken. Het gaat nu nog om de fracties van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn. Onder de knoppen vindt u de contactgegevens van de fracties. Kerntaak van politieke partijen is dat ze kandidaten stellen voor verkiezingen. Dat is ook wat onze afdeling doet voor de verkiezingen van 2018. Die kandidaten onderschrijven een programma dat we als afdeling opstellen en proberen daar vorm aan te geven. Dit

Lees verder

Fractie Marum

In de fractie van Marum zijn de rollen als volgt verdeeld: Hans Koenders is fractievoorzitter, Isolde den Haring, Ties Kiesbrink en Henrica Bergsma zijn lid. Ze zijn bereikbaar via de emailadressen en tel.nummers: Hans: koendersh@planet.nl, 06-24817674 Isolde: isoldedenharing@gmail.com, 06 41237080 Ties: thiesbrink@outlook.nl, 0651304908 Henrica-bergsma@planet.nl, 06-12094974

Lees verder

Fractie Leek

De PvdA fractie in de gemeente Leek bestaat uit : *Michiel van der Linden, fractievoorzitter, imvanderlinden@zonnet.nl * Bianca Kaatee, bianca@bakaatee.nl * Rianne Vos, riannevos@yahoo.com             In de steunfractie zitten Jelle Veenstra, Sandra de Wit (sandra.dewit2005@gmail.com) en Anne van der Laan (annelaan@kpnmail.nl

Lees verder

Fractie Grootegast

De eenmansfractie of beter gezegd eenvrouwsfractie van de PvdA in Grootegast bestaat uit Myra Eeken Hermans. U kunt bij haar terecht voor uw vragen of adviezen over het gemeenteraadsbeleid. Haar emailadres: info@brugvrouw.nl  

Lees verder