Schriftelijke vragen onbetrouwbare tafelbrug Noordhorn-Zuidhorn

Op 2 september 2022 hebben de fracties van D66 Westerkwartier, GroenLinks Westerkwartier en PvdA Westerkwartier, Sandra de Wit, vragen ingediend bij het college over de onbetrouwbaarheid van de tafelbrug die Noordhorn en Zuidhorn met elkaar verbindt.

Op vrijdag 26 augustus 2022 vernamen zij dat deze tafelbrug voor de zoveelste keer was gestremd.. De brug is voor fietsers en voetgangers de enige route in kilometers omtrek om aan de andere kant van het van Starkenborghkanaal te komen.

Deze meerdaagse stremming is voorafgegaan door vele kortere stremmingen. Hierbij is steeds gekozen om de brug omhoog te zetten. Dit levert veel overlast op voor mensen die rond de brug wonen en/of werken. Maar ook voor scholieren die de brug gebruiken om naar school te gaan. Daarnaast is het voor de detailhandel een erg ongewenste situatie.

D66 Westerkwartier, GroenLinks Westerkwartier en PvdA Westerkwartier zijn van mening dat overheidsorganisaties duidelijk moeten communiceren met inwoners en ondernemers als er haperingen in de brugbediening ontstaan. Daarnaast willen zij dat er in het geval van gestremde oeververbindingen meer aandacht is voor de noden van mensen die afhankelijk zijn van de oeververbinding en niet alleen voor de scheepvaart zoals nu het geval lijkt.

Tot slot zijn zij ook van mening dat de oeververbinding Paddepoelsterbrug zo spoedig mogelijk weer gerealiseerd moet worden.

Klik voor de brief aan het college op schriftelijke vragen.

Bijschrift: Tafelbrug Zuidhorn-Noordhorn genomen langs het Van Starkenborghkanaal vanaf Zuidhorn.