Senioren Westerkwartier en FNV Senioren

Senioren Westerkwartier en FNV Senioren heeft een goed bezocht politiek debat georganiseerd met de negen partijen die meedoen aan de verkiezingen op 21 november.
De belangrijkste thema’s gingen uiteraard over de intenties die men heeft voor senioren, zoals leefbaarheid en wonen, openbaar vervoer en voorzieningen zoals de Schutse.
Hans Koenders voerde namens de PvdA met verve het woord. Hij gaf aan dat de PvdA streeft naar een inclusieve samenleving. Dat betekent dat goede en betaalbare woningen nodig zijn voor jong en oud en vooral voor alle mensen met een laag inkomen, dat er goede zorg moet zijn voor ieder — jong en oud— die daar behoefte aan heeft, hetzelfde geldt voor betaalbaar vervoer.
Betreffende het voortbestaan van de Schutse gaat hij er van uit dat Tinten dat doet wat in de gegeven opdracht staat, nl dat er in goed overleg met de bestaande organisaties voor continuïteit van de voorzieningen gezorgd moet worden.
De volgende ronde is op dinsdagmiddag 9 oktober in zaal Balk te Zuidhorn.