Stevig vinger aan de pols opvang vluchtelingen en huisvesting statushouders

PvdA Westerkwartier: “We houden stevig de vinger aan de pols als het gaat om de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders”

De fractie van PvdA Westerkwartier vindt het belangrijk om de noden van mensen in het oog te houden en te helpen waar dat kan. Dat geldt ook voor statushouders en vluchtelingen die in de gemeente Westerkwartier opgevangen en geholpen worden. De afgelopen maanden is er heel veel gebeurd.

Crisis noodopvang

Sinds Hemelvaartsdag (26 mei) bood het Westerkwartier onderdak aan 150 vluchtelingen, meeste zonder verblijfsstatus. Met inzet van de gemeente, inwoners, zelfs raadsleden, is keihard gewerkt om vluchtelingen op heel korte termijn onderdak te geven. “Wanneer je zelf in zo’n hal staat te helpen met opbouw van bedden en inrichting en later die dag helpt bij de ontvangst van vluchtelingen en de registratie die daarbij komt kijken, dan kan ik u vertellen dat dit indrukwekkend is. Westerkwartier was één van de eerste “overloop” locaties voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. We hebben helaas allen kunnen zien hoe nodig dat was en is.”

Oekraïne

Tegelijkertijd werd ook hard gewerkt aan opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen. Op verschillende plekken in Westerkwartier heeft de gemeente opvanglocaties geopend. De PvdA fractie heeft een aantal van deze locaties bezocht. “Ook hier waren we bijzonder onder indruk over het werk dat hier in voorbereiding op de komst van de Oekraïense vluchtelingen is verricht en wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken voor je een goede en veilige opvanglocatie hebt. Met hulp van inwoners heeft een projectteam van de gemeente bijzonder veel werk verzet. En wat is het mooi om te zien wat een buurt, wijk of plaats doet om de nieuwe inwoners welkom te heten, invulling van de dag te geven of materialen te geven die zo nodig zijn.” Naast de vijf locaties van de gemeente zijn er nog burgerinitiatieven en bieden enkele kerken onderdak.

Huisvesting statushouders

Dit heeft continu de aandacht van de PvdA, zowel in als buiten de raad. Er is per gemeente vastgelegd hoeveel woningen voor statushouders beschikbaar moeten worden gesteld. En daar voldoet de gemeente Westerkwartier aan. Wel zien we dat het steeds lastiger wordt. Ook de gemeente Westerkwartier ontkomt niet aan de algehele woningnood.

Tot slot

De fractie van de PvdA Westerkwartier houdt op deze onderwerpen een stevige vinger aan de pols. Op verzoek van o.a. de PvdA fractie worden we in de raad maandelijks – en zo nodig vaker – bijgepraat over de situatie van vluchtelingen en de statushouders. Daarbij komt ook de rol van de veiligheidsregio regelmatig aan bod. Maar daarover een volgende keer meer.

Sandra de Wit, fractievoorzitter