Terugblik Dag van de Arbeid met Max van den Berg in Aduard

Op maandag 1 mei vierden de afdelingen PvdA Westerkwartier en PvdA Het Hogeland gezamenlijk de Dag van de Arbeid in Aduard. Naast aandacht voor jubilarissen en een geweldig optreden van DUW, hield oud-politicus en voormalig Commissaris van de Koning(in) Max van den Berg een lezing over het heden en verleden van de sociaal democratie.

De bijeenkomst begon met het uitreiken van jubileumspeldjes aan de leden die 25, 50 of 75 jaar lid zijn van de PvdA. Die ochtend waren partijleden al langs geweest bij de leden van 65 jaar en ouder voor het bezorgen van een rode roos. Heel dankbaar werk en goed voor leuke, interessante en vaak waardevolle gesprekken.

Traditiegetrouw werd het lied ‘de Internationale’ gezongen. Muzikaal werd de viering van de Dag van de Arbeid omlijst door 2 optredens van de Dames Uit Westerkwartier (DUW) waarbij verhalen over armoede en sociale uitsluiting werden afgewisseld met bijpassende maar toch veelal vrolijke liedjes. Ze brachten de stemming er goed in.

Bijschrift: Max van den Berg spreekt over de betekenis van de sociaal democratie vandaag de dag.

Bijzondere gast op de Dag van Arbeid was partijprominent Max van den Berg. Hij hield een toespraak over de betekenis van de sociaal democratie vandaag de dag. Hij nam ons daarin mee in de tijd vanaf het moment van het opgaan van de SDAP in de PvdA, de opkomst van de PvdA in de jaren 50, 60 en 70, de crisis in de jaren 80 met zeer hoge werkloosheid en veel arbeidsongeschikten tot op het moment waar we nu staan met de sociaal democratie.

Gezien de nog steeds actuele zaken als verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen, kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting blijft het volgens Max van den Berg heel hard nodig om de Dag van de Arbeid in stand te houden en bij deze zaken stil te blijven staan.

Klik op lezing Max van den Berg om zijn verhaal terug te lezen.